Kampanie społeczne

Zapraszamy Państwa do udziału w Kampanii społecznej pn

Kampania ta skierowana jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych i ma na celu przeciwdziałanie niewłaściwym formom komunikacji w Internecie, mowie nienawiści, cyberprzemocy, hejtu, uzależnieniom itp. Jej głównym odbiorcą są dzieci i młodzież, stąd szczególnie serdecznie zapraszamy młodych użytkowników smartfonów, tabletów i komputerów do udziału konkursie profilaktycznym, który to jest głównym działaniem kampanii skierowanym do dzieci i młodzieży. Zadaniem Kampanii jest propagowanie i udostępnianie pozytywnych treści w sieci i właściwych relacji międzyludzkich oraz odrzucanie tych form przekazu, które krzywdzą innych i promują zachowania nieakceptowalne społecznie.

Konkurs dla uczniów Szkół Podstawowych kl. I-IV
z terenu miasta Kielce:

Na czym polega konkurs profilaktyczny?

 1. Każdy kto uczęszcza do Szkoły Podstawowej do kl. I-IV mieszczącej się na terenie Miasta Kielce ma prawo wziąć udział w konkursie.
 2. Aby stać się uczestnikiem Konkursu trzeba stworzyć pracę plastyczna z hasłem profilaktycznym w tematyce:
  – bezpiecznego korzystania z Internetu,
  – przeciwdziałania cyberprzemocy lub mowie nienawiści,
  – przeciwdziałania uzależnieniom,
 3. Na Konkurs można wysłać tylko jedna pracę.
 4. Tę pracę należy przesłać jako zdjęcie w formacie JPEG na adres: pociecha@psychoterapia24.com oraz pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora
 5. Masz czas do 26 maja 2021.
 6. Zgromadzone prace ocenione zostaną przez Jury, które przydzieli punktację za pomysłowości, wartość artystyczną oraz tematykę i formę przekazu.
 7. Trzy pierwsze miejsca zostaną nagrodzone cennymi nagrodami. Dla zwycięzców mamy:
  Słuchawki bezprzewodowe, oraz ciekawe zestawy plastyczne.
 8. Zapoznaj się ze szczegółowym Regulaminem konkursu, który znajdziesz poniżej i zapraszamy do UDZIAŁU W KONKURSIE.

Konkurs dla uczniów szkół średnich

Na czym polega konkurs profilaktyczny?

 1. Każdy kto uczęszcza do szkoły ponadpodstawowej mieszczącej się na terenie Miasta Kielce ma prawo wziąć udział w konkursie.
 2. Konkurs profilaktyczny skierowany jest do młodzieży zgormadzonej w 2-osobowe zespoły.
 3. Każdy z tych zespołów ma za zadanie stworzenia filmiku profilaktycznego lub animacji lub prezentacji multimedialnej z dźwiękiem w tematyce promującej pozytywne postawy prospołeczne lub w tematyce przeciwdziałania mowie nienawiści uzależnieniom, cyberprzemocy, hejtu czy uzależnieniom itp.
 4. Zgromadzone prace ocenione zostaną przez Jury, które przydzieli punktację za pomysłowość, tematykę i formę przekazu.
 5. Do zebranych punktów będzie można dołożyć się samemu. Dziesięć najlepszych prac zostanie opublikowanych na portalu facebook www.facebook.com/psychoterapiaSCPIE wówczas wystarczy zadbać o dużą ilość udostepnień i zdobyć kolejne punkty, które poprowadzą was do finału i najlepszych 3 miejsc.
 6. Każde miejsce w finale zostanie nagrodzone. Każda z osób biorących udział w konkursie coś zabierze do domu.
 7. Dla zwycięzców:
  Laptopa Asus – I miejsce
  Smartwatcha Xiaomi – II miejsce
  Głośnik JBL – III miejsce.
 8. Uwaga nagrody są dla każdej osoby w 2-osobowym zespole.
 9. Czujesz się wystarczająca zachęcony – zapraszamy do szczegółowego regulaminu Konkursu i do udziały w Kampanii..

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie konkursu Kliknij tutaj

Organizatorem Kampanii jest: Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach oraz Wydział Kultury Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Kielce.

Partner: Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach.

Patronat Honorowy:

Patronat medialny: