KONFERENCJA STRES ALC 14-15 XI 2017

Zakład Psychologii  Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK Kielce

Zakład Psychoprofilaktyki i Psychologii Uzależnień Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego

Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UJK w Kielcach

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRO”

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach

Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia „Jeziorańskiego” w Kielcach

Referat Promocji Zdrowia i Profilaktyki Wydziału Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego Urzędu Miasta Kielce

zapraszają na:

 

KONFERENCJE NAUKOWO-SZKOLENIOWĄ

STRES ORAZ STRES POURAZOWY W KONTEKŚCIE UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

 

 

14-15 listopada 2017

Miejsce konferencji: Klasztor Karczówka, Kielce

(pl. Karczówka Klasztor 1, Kielce, www.karczowka.com)

 

Patronat:

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Prezydent Miasta Kielce

 

Komitet Naukowy:

Prof. zw. dr hab. Lidia Cierpiałkowska – przewodnicząca komitetu naukowego

Prof. zw. dr hab. Czesław Czabała

Prof. zw. dr hab. Zygfryd Juczyński

Prof. UJK, dr hab. Anna Kieszkowska

Prof. UJK, dr hab. Irena Pufal-Struzik

Prof. UJK, dr hab. Tadeusz Sakowicz

Prof. zw. dr hab. Marcin Wojnar

Prof. UMK, dr hab. Marcin Ziółkowski

 

Komitet organizacyjny:

Przewodniczący komitetu organizacyjnego:

prof. dr hab. Jan Chodkiewicz, dr Krzysztof Gąsior

Sekretarz: mgr Dariusz Łuczak

 

Program konferencji  –kliknij tutaj 

Informacje organizacyjne  – Informator