Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

Ośrodek znajduje się w budynku Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach i świadczy pomoc w zakresie terapii uzależnień

Tel rejestracja: 41 368 68 31