Psychoterapia Grupowa

Psychoterapia grupowa

 1. GRUPA DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików). Osoby biorące udział w terapii DDA pochodzą z rodzin z problemem alkoholowym lub rodzin dysfunkcyjnych. Następstwem rozwoju w takiej rodzinie mogą być miedzy innymi:
  • niskie poczucie własnej wartości,
  • Nieadekwatne oczekiwania wobec siebie, innych oraz życia,
  • zahamowanie w kontaktach z innymi ludźmi oraz problemy w tworzeniu satysfakcjonujących związków i relacji z innymi ludźmi,
  • nieumiejętność panowania nad wybuchami złości, szczególnie wobec bliskich albo przeciwnie – brak umiejętności bronienia swojego zdania,
  • dręczące, nieadekwatne poczucie winy i odpowiedzialności za picie rodzica/ów,
  • lęki (w tym hipochondryczne, napady paniki oraz inne).

  Niektóre osoby z rodzin dysfunkcyjnych w życiu dorosłym doświadczają wiele cierpienia oraz problemów osobistych, rodzinnych czy zawodowych. Proponowana psychoterapia ma pomóc w zaradzeniu tym problemom. Sesje odbywają się raz w tygodniu przez 3 godziny. Czas trwania terapii – 9 miesięcy.

 2. grupa GRO (Grupa Rozwoju Osobistego). Do grupy przyjmowane są z reguły osoby, które korzystały wcześniej z innych form terapii (np. z terapii indywidualnej lub ukończyły grupę DDA). Stanowi okazję do dalszej pracy nad sobą i własnymi problemami oraz pogłębienia rozumienia siebie oraz rozumienia innych ludzi. W problemach opisywanych przez innych, w ich zachowaniach, w sposobach radzenia sobie z trudnościami, a także doświadczanych emocjach uczestnicy grupy mogą przeglądać się niby w lustrze. Grupa GRO skonstruowana jest na podobieństwo grup self-experience, prowadzonych w nurcie myślenia psychodynamicznego.