Psychoterapia Grupowa

 

Psychoterapia grupowa

 1. GRUPA DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików). Osoby biorące udział w terapii DDA pochodzą z rodzin z problemem alkoholowym lub rodzin dysfunkcyjnych. Następstwem rozwoju w takiej rodzinie mogą być miedzy innymi:
  • niskie poczucie własnej wartości,
  • Nieadekwatne oczekiwania wobec siebie, innych oraz życia,
  • zahamowanie w kontaktach z innymi ludźmi oraz problemy w tworzeniu satysfakcjonujących związków i relacji z innymi ludźmi,
  • nieumiejętność panowania nad wybuchami złości, szczególnie wobec bliskich albo przeciwnie – brak umiejętności bronienia swojego zdania,
  • dręczące, nieadekwatne poczucie winy i odpowiedzialności za picie rodzica/ów,
  • lęki (w tym hipochondryczne, napady paniki oraz inne).

  Niektóre osoby z rodzin dysfunkcyjnych w życiu dorosłym doświadczają wiele cierpienia oraz problemów osobistych, rodzinnych czy zawodowych. Proponowana psychoterapia ma pomóc w zaradzeniu tym problemom. Sesje odbywają się raz w tygodniu przez 3 godziny. Czas trwania terapii – 9 miesięcy.

 2. grupa GRO (Grupa Rozwoju Osobistego). Do grupy przyjmowane są z reguły osoby, które korzystały wcześniej z innych form terapii (np. z terapii indywidualnej lub ukończyły grupę DDA). Stanowi okazję do dalszej pracy nad sobą i własnymi problemami oraz pogłębienia rozumienia siebie oraz rozumienia innych ludzi. W problemach opisywanych przez innych, w ich zachowaniach, w sposobach radzenia sobie z trudnościami, a także doświadczanych emocjach uczestnicy grupy mogą przeglądać się niby w lustrze. Grupa GRO skonstruowana jest na podobieństwo grup self-experience, prowadzonych w nurcie myślenia psychodynamicznego.

 

 

Ogłoszenie:

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji , ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 65 w Kielcach, ogłasza nabór na psychoterapię grupową dla osób, które cierpią na zaburzenia lękowe w tym:

– fobię społeczną, zaburzenia paniczne, agorafobię, zaburzenia lękowe uogólnione;

– zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne i zaburzenia pokrewne;

– zaburzenia z objawami somatycznymi;

– zaburzenia mieszane lękowo – depresyjne.

Psychoterapia prowadzona będzie w nurcie integrującym elementy teorii psychodynamicznej, systemowej i poznawczo-behawioralnej.

Warunkiem przyjęcia do grupy są wcześniejsze konsultacje:

 • psychiatryczna (diagnoza ze wskazaniem do psychoterapii),
 • psychologiczna (przeprowadzona przez psychoterapeutów prowadzących grupę).

Ostateczną decyzję o przyjęciu pacjenta do terapii podejmują psychoterapeuci prowadzący grupę.

Leczenie odbywać się będzie w 10-12 osobowej grupie zamkniętej,

w poniedziałki w godzinach: 16.00-19.00 przez okres 10 miesięcy.

 

Psychoterapeuci prowadzący konsultacje do w/w grupy:

Anna Karlińska (certyfikowany psychoterapeuta PTP),

Justyna Wilczyńska (psychoterapeuta PTP w procesie certyfikacji).

Na konsultację można umówić się telefonicznie, dzwoniąc na numer rejestracji: 41 36-76-788