Psychoterapia Indywidualna

Pomoc interwencyjna i psychoterapia indywidualna

Po konsultacji i pomocy doraźnej podczas kontaktu wstępnego (do 4 spotkań), terapeuta wraz z pacjentem mogą podjąć decyzję o rozpoczęciu procesu psychoterapii, jeśli problemy mają charakter przewlekły. Celem psychoterapii jest leczenie zaburzeń emocjonalnych, zmiana dysfunkcjonalnych zachowań czy nieprzystosowawczych przekonań pacjenta.

W przypadku, gdy mamy do czynienia z ostrym kryzysem, wynikającym z nagromadzenia się w życiu klienta wielu niesprzyjających okoliczności lub kryzys jest następstwem nieodległego traumatycznego wydarzenia, wówczas terapeuta wraz z pacjentem ustalają program pomocy interwencyjnej. Interwencja kryzysowa nakierowana jest na pomoc, dzięki której osoba będzie mogła powrócić do dobrego funkcjonowania, jakie występowało przed pojawieniem się kryzysu.

Usługi interwencji kryzysowej oraz pomoc psychoterapeutyczną świadczą w ŚCPiE odpowiednio przeszkoleni terapeuci. Utrzymywaniu i doskonaleniu wysokiej jakości pomocy terapeutycznej służą wewnątrzzespołowe zajęcia superwizyjne, a także szkolenia całego zespołu (w tym sesje superwizyjne tzw. zewnętrzne – w najlepszych Ośrodkach w Polsce).