Terapia Par i Rodzin

Sesje rodzinne, podobnie jak i terapia par, prowadzone są przez dwoje przeszkolonych do tego celu terapeutów. Zwykle spotkania ustalane są co 2 tygodnie. Pierwsze spotkanie lub kilka początkowych poświęcane jest na zrozumienie problemu, tak jak widzą go małżonkowie lub wszyscy członkowie rodziny. Następnym koniecznym krokiem jest ustalenie wspólnego celu terapii, na który zgodzą się wszyscy zainteresowani. Bez tego niemożliwe jest rozpoczęcie terapii i sesje zakończyłyby się na wstępnych konsultacjach. Prowadzimy również terapię par, które nie sformalizowały swojego związku.

Podczas systemowej terapii rodzin (STR) terapeuci starają się zachować pewną neutralność. Oznacza to, że w STR terapia koncentruje się na poszukiwaniu rozwiązań, które okażą się korzystne dla całej rodziny i każdego jej członka z osobna. Regułą jest nie udzielanie rad, gdyż ich skuteczność jest niska lub zerowa. Zamiast rad terapeuci wraz z rodziną/parą pracują nad klarowną komunikacją, lepszym rozumieniem się nawzajem oraz nowymi, bardziej optymalnymi wzorcami zachowania.

Zgłaszane przez rodziny/pary problemy wiążą się między innymi z kryzysami małżeńskimi (trudności w porozumieniu się, zdrada małżeńska), zaburzeniami łaknienia (bulimia, anoreksja), problemami wychowawczymi z dziećmi w wieku dojrzewania. Oferujemy pomoc w wyjściu z kryzysu, poprawie komunikacji pomiędzy członkami rodziny. Pomagamy również w mediacji, jeśli oboje chcą rozwodu – jej celem jest przede wszystkim ochrona dzieci przed najbardziej poważnymi skutkami rozpadu rodziny oraz minimalizowanie innych strat.