Kampanie społeczne

Kielce, dnia 08.12.2020r.

Protokół z II posiedzenia Jury Konkursu profilaktycznego na wykonanie filmu i/lub prezentacji multimedialnej z dźwiękiem w ramach kampanii społecznej „W-rzuć to!”

Jury w składzie:

 1. Małgorzata Lachowska – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciel Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce (przewodnicząca Jury)
 2. Paweł Pociecha – pracownik Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach (członek Jury)
 3. Katarzyna Śmiłowska – pracownik Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji
  w Kielcach (członek Jury)

Dokonało ostatecznej oceny nadesłanych prac. Członkowie Jury przy ocenie wzięli pod uwagę:


a) ocenę merytoryczną pracy: 

– zgodność z tematyką konkursu oraz siłę przekazu profilaktycznego pracy, (maksymalna ilość punktów – 20),
– oryginalność podejścia, pomysłowość i kreatywność pracy (maksymalna ilość punktów – 20),
– wartość artystyczną i techniczną pracy (maksymalna ilość punktów – 20),

b) ilość udostępnień na portalu Facebook ze strony internetowej  www.facebook.com/psychoterapiaSCPiE, zgodnie z algorytmem:
gdzie:
          x = ilość punktów przyznanych za udostępnienia;
          i = indywidualna ilość udostępnień,
          max = maksymalna ilość udostępnień wśród Uczestników wyłonionych w II etapie konkursu (maksymalna ilość punktów 40).

             Członkowie Jury przeliczyli ilość udostępnień poszczególnych prac na punkty oraz dokonali zsumowania ich z punktami przyznanymi za ocenę merytoryczną oraz wyłonili zwycięzców.

 • Miejsce I  (215 pkt.)

Autorzy: Igor Nalewajko, Ewelina Sidło

Szkoła: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach

Kategoria: Przeciwdziałanie agresji, cyberprzemocy i hejtu.

 • Miejsce II  (211,51 pkt)

Autorzy: Błażej Brodziński, Miłosz Czerwaty

Szkoła: Liceum im. Jadwigi Królowej w Kielcach

Kategoria – Przeciwdziałanie uzależnieniom

 • Miejsce III (164,63)

Autorzy: Konrad Raus, Aleksander Raus

Szkoła: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach.

Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach ul. Langiewicza 18

Kategoria: Przeciwdziałanie agresji, cyberprzemocy i hejtu.

 • Miejsce IV Wyróżnienie (150,41)

Autorzy: Kamil Łazarski, Piotr Gołąb

Szkoła: VI LO im. Juliusza Słowackiego w Kielcach

Kategoria: Przeciwdziałanie agresji, cyberprzemocy i hejtu, przeciwdziałanie uzależnieniom

Szczególne podziękowania za udział i zaangażowanie zależą się również pozostałym osobom zakwalifikowanym do II etapu.

 • Miejsce V

Autorzy: Arkadiusz Równicki, Mateusz Banaś

Szkoła: Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ w Kielcach

Kategoria: Przeciwdziałanie agresji, cyberprzemocy i hejtu.

 • Miejsce VI

Autorzy: Paweł Włodarczyk, Maciej Sobczyk

Szkoła: Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ w Kielcach, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Kategoria: Przeciwdziałanie agresji, cyberprzemocy i hejtu.

 • Miejsce VII

Autorzy: Amelia Sałek, Wiktoria D’Antonio

Szkoła: II LO im Jana Śniadeckiego w Kielcach, Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach

Kategoria: Przeciwdziałanie agresji, cyberprzemocy i hejtu.

Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konkursu. Dzięki Wam i waszemu zaangażowaniu w Kampanię już dziś  dotarliśmy do bardzo szerokiego grona odbiorców. W związku z tym możemy głośno i wyraźnie szerzyć ideę przeciwdziałania agresji, cyberprzemocy,  hejtowi oraz uzależnieniom jak również budować świadomość społeczna na temat konieczności budowania właściwych relacji społecznych.

W imieniu Członków Jury oraz Organizatorów i Partnerów Kampanii

Koordynator Kampanii
Paweł Pociecha

Zapraszamy Państwa do udziału w Kampanii społecznej pn.

#KampaniaWrzucto

UWAGA!!!

W związku z Pandemią i  ogłoszonymi obostrzeniami  i utrudnieniami jakie dotknęły nas wszystkich a szczególnie uczniów szkół ponadpodstawowych oraz ze względu na prośby jakie otrzymujemy od szkół średnich i uczestników Konkursu profilaktycznego (ogłoszonego w ramach Kampanii społecznej „W-rzuć to!”); Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, jako główny organizator konkursu, ogłasza wydłużenie terminu zgłaszania prac konkursowych do 19.11.2020r. Proszę zapoznać się z Aneksem do Regulaminu

Kampania ta skierowana jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych i ma na celu przeciwdziałanie niewłaściwym formom komunikacji w Internecie, mowie nienawiści, cyberprzemocy, hejtu, uzależnieniom itp. Jej głównym odbiorcą są dzieci i młodzież, stąd szczególnie serdecznie zapraszamy młodych użytkowników smartfonów, tabletów i komputerów do udziału konkursie profilaktycznym, który to jest głównym działaniem kampanii. Zadaniem Kampanii jest propagowanie i udostępnianie pozytywnych treści w sieci i właściwych relacji międzyludzkich oraz odrzucanie tych form przekazu, które krzywdzą innych i promują zachowania nieakceptowalne społecznie.

Na czym polega konkurs profilaktyczny?

 1. Każdy kto uczęszcza do szkoły ponadpodstawowej mieszczącej się na terenie miasta Kielce ma prawo wziąć udział w konkursie.
 2. Konkurs profilaktyczny skierowany jest do młodzieży tworzącej 2-osobowe zespoły.
 3. Każdy z tych zespołów ma za zadanie stworzenia filmiku profilaktycznego ( w tym animacji) i/lub prezentacji multimedialnej z dźwiękiem o tematyce:
  – przeciwdziałania agresji, cyberprzemocy, hejtu,
  – przeciwdziałania uzależnieniom,
  – promowania zdrowych relacji międzyludzkich.
 4. Prace należy przesłać w określonym terminie do ŚCPiE
 5. Zgromadzone prace ocenione zostaną przez Jury, które przydzieli punktację za:
  -zgodność z tematyką konkursu oraz siłę przekazu profilaktycznego (0-20 pkt),
  – oryginalność podejścia, pomysłowość i kreatywność pracy (0-20 pkt),
  – wartość artystyczną i techniczną (0-20pkt).
 6. Do zebranych punktów będzie można dołożyć się samemu. Dziesięć najlepszych prac zostanie opublikowanych na portalu facebook na stronie www.facebook.com/psychoterapiaSCPIE wówczas należy zadbać o dużą ilość udostepnień i zdobyć kolejne punkty (0-40), które poprowadzą Was do finału i najlepszych 3 miejsc.
 7. Każde miejsce w finale zostanie nagrodzone.
 8. Dla zwycięzców mamy:
  Laptopa Asus – I miejsce
  Smartwatch Xiaomi – II miejsce
  Głośnik JBL – III miejsce.
 9. Uwaga nagrody są dla każdej osoby w 2-osobowym zespole.
 10. Czujesz się wystarczająco zachęcony i zmotywowany – zapraszamy do bardziej szczegółowego Regulaminu Konkursu i do udziału w Kampanii.

W celu otworzenia regulaminu konkursu niezbędna jest aktualna wersja oprogramowania Adobe Acrobat Reader lub innego oprogramowania odczytującego pliki pdf

Organizatorem Kampanii są:

1. Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach,

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach

3. Wydział Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce.

Partnerem jest: Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach.

Patronat honorowy objął:

Patronat medialny:

Jeśli popierają Państwo Kampanię społeczną W- rzuć to!…

Kampanię przeciwdziałanie uzależnieniom, agresji, cyberprzemocy, hejtowi i mowie nienawiści jak również promującą budowanie właściwych relacji społecznych.

Jeśli podoba się Państwu któryś filmów lub prezentacji w ramach Kampanii i chcą Państwo pomóc autorom w uzyskaniu kolejnych punktów II etapie w ramach konkursu profilaktycznego:

1. Proszę wejść na stronę: https://www.facebook.com/psychoterapiaSCPIE/
2. Odnaleźć interesujący Państwa film lub prezentacje
3. Kliknąć – udostępnij (trzeba go udostępnić właśnie stąd).

Dodatkowo zapraszamy Państwa do polubienia naszej strony na fb. Świętokrzyskie Centrum profilaktyki i Edukacji w Kielcach oferuje wiele ciekawych akcji i działań, z którymi będziesz wówczas na bieżąco!!!
#KampaniaWrzucto