Kampanie społeczne

Zapraszamy Państwa do udziału w Kampanii społecznej pn.

Kampania ta skierowana jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych i ma na celu przeciwdziałanie niewłaściwym formom komunikacji w Internecie, mowie nienawiści, cyberprzemocy, hejtu i uzależnieniom. Jej głównym odbiorcą są dzieci i młodzież, stąd szczególnie serdecznie zapraszamy młodych użytkowników smartfonów, tabletów i komputerów do udziału w konkursach profilaktycznych, które są głównym działaniem naszej Kampanii . Zadaniem Kampanii jest propagowanie i udostępnianie pozytywnych treści w sieci i właściwych relacji międzyludzkich oraz odrzucanie tych form przekazu, które krzywdzą innych i promują zachowania nieakceptowalne społecznie.


Konkurs dla uczniów Szkół Podstawowych kl. I-IV
z terenu miasta Kielce:

Na czym polega konkurs profilaktyczny?

 1. Każdy kto uczęszcza do Szkoły Podstawowej do kl. I-IV mieszczącej się na terenie Miasta Kielce ma prawo wziąć udział w konkursie.
 2. Aby stać się uczestnikiem Konkursu trzeba stworzyć pracę plastyczną z hasłem profilaktycznym w tematyce:
  – bezpiecznego korzystania z Internetu,
  – przeciwdziałania cyberprzemocy lub mowie nienawiści,
  – przeciwdziałania uzależnieniom,
 3. Proponowane formy pracy plastycznej to: malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa, itp.
 4. Na Konkurs można wysłać tylko jedna pracę.
 5. Pracę należy przesłać jako zdjęcie w formacie JPEG na adres: pociecha@psychoterapia24.com oraz pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora.
 6. Masz czas do 26 maja 2021r.
 7. Zgromadzone prace ocenione zostaną przez Jury, które przydzieli punktację za pomysłowości, wartość artystyczną oraz tematykę i formę przekazu.
 8. Trzy pierwsze miejsca zostaną nagrodzone cennymi nagrodami.
  Dla zwycięzców mamy:
  I miejsce – słuchawki bezprzewodowe JBL
  II miejsce – zestaw plastyczny
  III miejsce – zestaw plastyczny.
 9. Zapoznaj się ze szczegółowym Regulaminem konkursu, który znajdziesz poniżej i zapraszamy do UDZIAŁU W KONKURSIE.

W celu otworzenia regulaminu konkursu niezbędna jest aktualna wersja oprogramowania Adobe Acrobat Reader lub innego oprogramowania odczytującego pliki pdf


Konkurs dla uczniów Szkół Podstawowych kl. V-VIII
z terenu miasta Kielce:

Na czym polega konkurs profilaktyczny?

 1. Każdy kto uczęszcza do Szkoły Podstawowej do kl. V-VIII mieszczącej się na terenie Miasta Kielce ma prawo wziąć udział w konkursie.
 2. Aby stać się uczestnikiem Konkursu trzeba stworzyć pracę plastyczną z hasłem profilaktycznym lub stworzyć autorskie zdjęcie z hasłem profilaktycznym w tematyce:
  – bezpiecznego korzystania z Internetu,
  – przeciwdziałania cyberprzemocy lub mowie nienawiści,
  – przeciwdziałania uzależnieniom.
 3. Proponowane formy pracy plastycznej to: malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa, itp., zdjęcie – forma dowolna.
 4. Na Konkurs można wysłać tylko jedna pracę.
 5. Pracę należy przesłać jako zdjęcie w formacie JPEG na adres: pociecha@psychoterapia24.com oraz pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 6. Masz czas do 26 maja 2021r.
 7. Zgromadzone prace ocenione zostaną przez Jury, które przydzieli punktację za pomysłowości, wartość artystyczną oraz tematykę i formę przekazu.
 8. Trzy pierwsze miejsca zostaną nagrodzone cennymi nagrodami.
  Dla zwycięzców mamy:
  I miejsce – aparat fotograficzny/ lustrzanka cyfrowa,
  II miejsce – głośnik bezprzewodowy JBL,
  III miejsce – słuchawki bezprzewodowe.
 9. Zapoznaj się ze szczegółowym Regulaminem konkursu, który znajdziesz poniżej i zapraszamy do UDZIAŁU W KONKURSIE.

W celu otworzenia regulaminu konkursu niezbędna jest aktualna wersja oprogramowania Adobe Acrobat Reader lub innego oprogramowania odczytującego pliki pdf


https://www.facebook.com/photo?fbid=261526455766106&set=a.203465421572210

Organizatorem Kampanii są:

1. Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach,

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach,

3. Wydział Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce.

Partnerem jest: Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach.

Patronat honorowy objął:

Patronat medialny:

Koordynator Kampanii
Paweł Pociecha

Konkurs dla uczniów Szkół Średnich z terenu miasta Kielce (zrealizowany)

Na czym polega konkurs profilaktyczny?

 1. Każdy kto uczęszcza do szkoły ponadpodstawowej mieszczącej się na terenie miasta Kielce ma prawo wziąć udział w konkursie.
 2. Konkurs profilaktyczny skierowany jest do młodzieży tworzącej 2-osobowe zespoły.
 3. Każdy z tych zespołów ma za zadanie stworzenia filmiku profilaktycznego ( w tym animacji) i/lub prezentacji multimedialnej z dźwiękiem o tematyce:
  – przeciwdziałania agresji, cyberprzemocy, hejtu,
  – przeciwdziałania uzależnieniom,
  – promowania zdrowych relacji międzyludzkich.
 4. Prace należy przesłać w określonym terminie do ŚCPiE
 5. Zgromadzone prace ocenione zostaną przez Jury, które przydzieli punktację za:
  -zgodność z tematyką konkursu oraz siłę przekazu profilaktycznego (0-20 pkt),
  – oryginalność podejścia, pomysłowość i kreatywność pracy (0-20 pkt),
  – wartość artystyczną i techniczną (0-20pkt).
 6. Do zebranych punktów będzie można dołożyć się samemu. Dziesięć najlepszych prac zostanie opublikowanych na portalu facebook na stronie www.facebook.com/psychoterapiaSCPIE wówczas należy zadbać o dużą ilość udostepnień i zdobyć kolejne punkty (0-40), które poprowadzą Was do finału i najlepszych 3 miejsc.
 7. Każde miejsce w finale zostanie nagrodzone.
 8. Dla zwycięzców mamy:
  Laptopa Asus – I miejsce
  Smartwatch Xiaomi – II miejsce
  Głośnik JBL – III miejsce.
 9. Uwaga nagrody są dla każdej osoby w 2-osobowym zespole.
 10. Czujesz się wystarczająco zachęcony i zmotywowany – zapraszamy do bardziej szczegółowego Regulaminu Konkursu i do udziału w Kampanii.

W celu otworzenia regulaminu konkursu niezbędna jest aktualna wersja oprogramowania Adobe Acrobat Reader lub innego oprogramowania odczytującego pliki pdf


Kielce, dnia 08.12.2020r.

(Dotyczy Konkursu zrealizowanego) Protokół z II posiedzenia Jury Konkursu profilaktycznego na wykonanie filmu i/lub prezentacji multimedialnej z dźwiękiem w ramach kampanii społecznej „W-rzuć to!”

Jury w składzie:

 1. Małgorzata Lachowska – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciel Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce (przewodnicząca Jury)
 2. Paweł Pociecha – pracownik Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach (członek Jury)
 3. Katarzyna Śmiłowska – pracownik Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji
  w Kielcach (członek Jury)

Dokonało ostatecznej oceny nadesłanych prac. Członkowie Jury przy ocenie wzięli pod uwagę:


a) ocenę merytoryczną pracy: 

– zgodność z tematyką konkursu oraz siłę przekazu profilaktycznego pracy, (maksymalna ilość punktów – 20),
– oryginalność podejścia, pomysłowość i kreatywność pracy (maksymalna ilość punktów – 20),
– wartość artystyczną i techniczną pracy (maksymalna ilość punktów – 20),

b) ilość udostępnień na portalu Facebook ze strony internetowej  www.facebook.com/psychoterapiaSCPiE, zgodnie z algorytmem:
gdzie:
          x = ilość punktów przyznanych za udostępnienia;
          i = indywidualna ilość udostępnień,
          max = maksymalna ilość udostępnień wśród Uczestników wyłonionych w II etapie konkursu (maksymalna ilość punktów 40).

             Członkowie Jury przeliczyli ilość udostępnień poszczególnych prac na punkty oraz dokonali zsumowania ich z punktami przyznanymi za ocenę merytoryczną oraz wyłonili zwycięzców.

 • Miejsce I  (215 pkt.)

Autorzy: Igor Nalewajko, Ewelina Sidło

Szkoła: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach

Kategoria: Przeciwdziałanie agresji, cyberprzemocy i hejtu.

 • Miejsce II  (211,51 pkt)

Autorzy: Błażej Brodziński, Miłosz Czerwaty

Szkoła: Liceum im. Jadwigi Królowej w Kielcach

Kategoria – Przeciwdziałanie uzależnieniom

 • Miejsce III (164,63)

Autorzy: Konrad Raus, Aleksander Raus

Szkoła: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach.

Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach ul. Langiewicza 18

Kategoria: Przeciwdziałanie agresji, cyberprzemocy i hejtu.

 • Miejsce IV Wyróżnienie (150,41)

Autorzy: Kamil Łazarski, Piotr Gołąb

Szkoła: VI LO im. Juliusza Słowackiego w Kielcach

Kategoria: Przeciwdziałanie agresji, cyberprzemocy i hejtu, przeciwdziałanie uzależnieniom

Szczególne podziękowania za udział i zaangażowanie zależą się również pozostałym osobom zakwalifikowanym do II etapu.

 • Miejsce V

Autorzy: Arkadiusz Równicki, Mateusz Banaś

Szkoła: Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ w Kielcach

Kategoria: Przeciwdziałanie agresji, cyberprzemocy i hejtu.

 • Miejsce VI

Autorzy: Paweł Włodarczyk, Maciej Sobczyk

Szkoła: Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ w Kielcach, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Kategoria: Przeciwdziałanie agresji, cyberprzemocy i hejtu.

 • Miejsce VII

Autorzy: Amelia Sałek, Wiktoria D’Antonio

Szkoła: II LO im Jana Śniadeckiego w Kielcach, Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach

Kategoria: Przeciwdziałanie agresji, cyberprzemocy i hejtu.

Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konkursu. Dzięki Wam i waszemu zaangażowaniu w Kampanię już dziś  dotarliśmy do bardzo szerokiego grona odbiorców. W związku z tym możemy głośno i wyraźnie szerzyć ideę przeciwdziałania agresji, cyberprzemocy,  hejtowi oraz uzależnieniom jak również budować świadomość społeczna na temat konieczności budowania właściwych relacji społecznych.

W imieniu Członków Jury oraz Organizatorów i Partnerów Kampanii

Koordynator Kampanii
Paweł Pociecha

Na czym polega konkurs profilaktyczny?

 1. Każdy kto uczęszcza do szkoły ponadpodstawowej mieszczącej się na terenie miasta Kielce ma prawo wziąć udział w konkursie.
 2. Konkurs profilaktyczny skierowany jest do młodzieży tworzącej 2-osobowe zespoły.
 3. Każdy z tych zespołów ma za zadanie stworzenia filmiku profilaktycznego ( w tym animacji) i/lub prezentacji multimedialnej z dźwiękiem o tematyce:
  – przeciwdziałania agresji, cyberprzemocy, hejtu,
  – przeciwdziałania uzależnieniom,
  – promowania zdrowych relacji międzyludzkich.
 4. Prace należy przesłać w określonym terminie do ŚCPiE
 5. Zgromadzone prace ocenione zostaną przez Jury, które przydzieli punktację za:
  -zgodność z tematyką konkursu oraz siłę przekazu profilaktycznego (0-20 pkt),
  – oryginalność podejścia, pomysłowość i kreatywność pracy (0-20 pkt),
  – wartość artystyczną i techniczną (0-20pkt).
 6. Do zebranych punktów będzie można dołożyć się samemu. Dziesięć najlepszych prac zostanie opublikowanych na portalu facebook na stronie www.facebook.com/psychoterapiaSCPIE wówczas należy zadbać o dużą ilość udostepnień i zdobyć kolejne punkty (0-40), które poprowadzą Was do finału i najlepszych 3 miejsc.
 7. Każde miejsce w finale zostanie nagrodzone.
 8. Dla zwycięzców mamy:
  Laptopa Asus – I miejsce
  Smartwatch Xiaomi – II miejsce
  Głośnik JBL – III miejsce.
 9. Uwaga nagrody są dla każdej osoby w 2-osobowym zespole.
 10. Czujesz się wystarczająco zachęcony i zmotywowany – zapraszamy do bardziej szczegółowego Regulaminu Konkursu i do udziału w Kampanii.

W celu otworzenia regulaminu konkursu niezbędna jest aktualna wersja oprogramowania Adobe Acrobat Reader lub innego oprogramowania odczytującego pliki pdf

Organizatorem Kampanii są:

1. Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach,

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach

3. Wydział Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce.

Partnerem jest: Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach.

Patronat honorowy objął:

Patronat medialny:

Jeśli popierają Państwo Kampanię społeczną W- rzuć to!…

Kampanię przeciwdziałanie uzależnieniom, agresji, cyberprzemocy, hejtowi i mowie nienawiści jak również promującą budowanie właściwych relacji społecznych.

Jeśli podoba się Państwu któryś filmów lub prezentacji w ramach Kampanii i chcą Państwo pomóc autorom w uzyskaniu kolejnych punktów II etapie w ramach konkursu profilaktycznego:

1. Proszę wejść na stronę: https://www.facebook.com/psychoterapiaSCPIE/
2. Odnaleźć interesujący Państwa film lub prezentacje
3. Kliknąć – udostępnij (trzeba go udostępnić właśnie stąd).

Dodatkowo zapraszamy Państwa do polubienia naszej strony na fb. Świętokrzyskie Centrum profilaktyki i Edukacji w Kielcach oferuje wiele ciekawych akcji i działań, z którymi będziesz wówczas na bieżąco!!!
#KampaniaWrzucto