Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach

 

(siedziba w budynku Centrum)
Komisja kształtuje i realizuje politykę Gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Do szczególnych zadań Komisji należą:

  • zwiększenie dostępności różnorodnych form pomocy i terapii dla osób uzależnionych, jak i dla członków rodzin z problemem alkoholowym (współmałżonków, dzieci, rodziców),
  • wspieranie i rozwijanie różnorodnych form profilaktyki uzależnień, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
  • współpraca z różnorodnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie profilaktyki uzależnień,
  • motywowanie i kierowanie do leczenia osób uzależnionych od alkoholu, pijących w sposób szkodliwy społecznie.

Obsługą administracyjno-finansową Komisji zajmuje się Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji.

 

Do pobrania…

Pobierz WNIOSEK O LECZENIE