Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach

 

Komisja kształtuje i realizuje politykę Gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Do szczególnych zadań Komisji należą:
 
  • zwiększenie dostępności różnorodnych form pomocy i terapii dla osób uzależnionych, jak i dla członków rodzin z problemem alkoholowym (współmałżonków, dzieci, rodziców),
  • wspieranie i rozwijanie różnorodnych form profilaktyki uzależnień, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
  • współpraca z różnorodnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie profilaktyki uzależnień,
  • motywowanie i kierowanie do leczenia osób uzależnionych od alkoholu, pijących w sposób szkodliwy społecznie.
Obsługą administracyjno-finansową Komisji zajmuje się Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji.
GKRPA: ul. Nowaka Jeziorańskiego 65, pok. 30
tel: 41/36-76-302 wewn. 23
mail: gkrpa@psychoterapia24.com
 
Do pobrania…

Pobierz WNIOSEK O LECZENIE


Kampania „Stop pijanym kierowcom”

W dniu 29.08.2022 od godz. 6.00 do 9.00 członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach wraz z Policją wzięli udział w porannej kontroli trzeźwości kierowców pod hasłem „Stop pijanym kierowcom”. Kontrola miała charakter prewencyjny i profilaktyczny.

Kontrolowani dziś kierowcy otrzymali ulotki informacyjne z następującymi hasłami: „Stop pijanym kierowcom”, „Zanim wsiądziesz do samochodu – Pomyśl!, Prowadzę? Nie Piję!”, „Bo kierowałem po alkoholu – Alkohol winny?, Trzeźwy? Skupiony? Wypoczęty”, „Jazda bez kaca” itp. oraz długopisy z hasłem „Jestem Odpowiedzialnym Kierowcą. NIE PROWADZĘ PO ALKOHOLU”.

Akcja była realizowana w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Wraz z Policją na drogach w celu promowania akcji stali: ks. Kamil Banasik, diecezjalny duszpasterz trzeźwości, Iwona Czech, Anna Dusza-Ciechanowska, Małgorzata Lachowska oraz radny Rady Miasta Kielce Marian Kubik.