Jeżeli potrzebujesz pomocy, szukasz porady – zgłoś się do nas !

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach świadczy bezpłatne usługi w zakresie:Interwencja w sytuacjach kryzysowych i poradnictwo psychologiczne

    • Pomoc psychologiczna dla młodzieży i dzieci
    • Psychoterapia indywidualna i grupowa
    • Pomoc i interwencja dotycząca uzależnień
    • Terapia rodzin i par (również ze związków nieformalnych)
    • Szkolenia w zakresie profilaktyki i treningu psychologicznego