Jeżeli potrzebujesz pomocy, szukasz porady – zgłoś się do nas !

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach świadczy bezpłatne usługi w zakresie interwencji w sytuacjach kryzysowych, poradnictwa psychologicznego i psychoterapii

    • Pomoc psychologiczna dla młodzieży i dzieci

    • Psychoterapia indywidualna i grupowa

    • Terapia rodzin i par (również ze związków nieformalnych)

    • Szkolenia w zakresie profilaktyki i treningu psychologicznego

 

Zapraszamy również na Facebook

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych na Facebook’u