Liderzy i Terapeuci

Krzysztof Gąsior 

Dyrektor ŚCPiE

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dyplomowany superwizor terapii uzależnień. Specjalista psychologii klinicznej. Absolwent kursu systemowej terapii rodzin w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje z rodzinami oraz indywidualnie i grupowo z osobami dorosłymi.
Rozwiń opis

Jarosław Kania

Zastępca dyrektora ŚCPiE

Absolwent UAM w Poznaniu. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończył podyplomowy kurs psychoterapii w ZTR Katedry Psychiatrii CM UJ w Krakowie oraz dwuletni kurs terapii Gestalt w Instytucie Gestalt w Krakowie. Brał udział w szkoleniach w zakresie terapii ericksonowskiej w PIE w Łodzi oraz Analizy Transakcyjnej w Polskim Towarzystwie AT w Poznaniu. Pracuje indywidualnie i grupowo z osobami dorosłymi.
Rozwiń opis

Elżbieta Majtyka-Borek
Kierownik Działu Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii dla Dorosłych

Absolwentka podyplomowego kursu psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego. Certyfikowany psychoterapeuta PTP, w zakresie terapii psychodynamicznej. Pracuje z rodzinami oraz indywidualnie z osobami dorosłymi.
Rozwiń opis

Łukasz Niewczas
Kierownik Działu Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży.

Certyfikowany specjalista terapii uzależnień od narkotyków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii Uczestnik szkolenia z zakresu Interwencji Kryzysowej ”ARCAN”. Pedagog środowiskowy. Specjalizuje się w pracy z młodzieżą przejawiającą zaburzenia zachowania. Pracuje indywidualnie oraz grupowo.
Rozwiń opis

Dorota Dąbrowska
Psycholog, psychoterapeuta indywidualny i grupowy.

Dyplomowany trener Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego oraz Studium Treningu Interpersonalnego w Ośrodku „INTRA”. Ukończyła szkolenie podyplomowe „Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin” organizowanego w ramach Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii. Pracuje indywidualnie i grupowo z młodzieżą oraz z osobami dorosłymi.
Rozwiń opis

Wojciech Cechowski

Psycholog, psychoterapeuta osób dorosłych, par i rodzin.

 Absolwent UJ. Ukończył 4-letnie całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Obecnie w trakcie procesu certyfikacyjnego w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Pracuje z osobami dorosłymi, prowadzi terapię par i rodzin. 
Rozwiń opis

Katarzyna Czajkowska
Psycholog. Certyfikowany Psychoterapeuta PTP, terapeuta rodzin i par terapeuta grupowy

Absolwentka podyplomowego kursu psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego. Certyfikowany psychoterapeuta PTP. Terapeuta rodzin, terapeuta indywidualny. Pracuje z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi.
Rozwiń opis

Magdalena Damian
Psychoterapeuta, terapeuta rodzin

Ukończyła szkolenie w zakresie systemowej terapii rodzin w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Terapeuta indywidualny i rodzinny. Pracuje z młodzieżą i osobami dorosłymi.
Rozwiń opis

Marcin Giemza
Certyfikowany specjalista terapii uzależnień KB ds. PN, terapeuta dorosłych i młodzieży

Certyfikowany specjalista terapii i rehabilitacji osób uzależnionych. Absolwent kursu systemowej terapii rodzin w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego. Terapeuta rodzinny. Pracuje z młodzieżą i rodzinami.
Rozwiń opis

Anna Karlińska
Psycholog, Certyfikowany psychoterapeuta PTP, terapeuta par, terapeuta grupowy

Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zajmuje się terapią indywidualną, rodzin oraz grupową osób dorosłych.
Rozwiń opis

Katarzyna Kożuchowska
Psychoterapeuta, terapeuta rodzin, terapeuta grupowy

Absolwentka podyplomowego kursu psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego. Terapeuta rodzin, terapeuta indywidualny oraz grupowy. Pracuje z osobami dorosłymi.
Rozwiń opis

Ilona Kucharska
Psychoterapeuta, terapeuta indywidualny, terapeuta grupowy

Ukończyła szkolenie z zakresu socjoterapii i psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej. Aktualnie szkoli się w zakresie systemowej terapii rodzin w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Pracuje indywidualnie i grupowo z dziećmi i młodzieżą.
Rozwiń opis

Dariusz Łuczak
Terapeuta młodzieży

W trakcie szkolenia przygotowującego do certyfikatu z zakresu interwencji kryzysowej. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi.
Rozwiń opis

Justyna Parlak
Certyfikowany psychoterapeuta PTP

Certyfikowany psychoterapeuta PTP. Absolwentka podyplomowego kursu psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego. Terapeuta indywidualny oraz rodzinny. Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą.t
Rozwiń opis

Urszula Misiuna
Certyfikowany psychoterapeuta PTP

Certyfikowany psychoterapeuta PTP. Absolwentka podyplomowego kursu psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi terapię indywidualną, terapię rodzin oraz par.
Rozwiń opis

Michał Młynarczyk
Muzykoterapeuta, terapeuta rodzin

Dyplomowany muzykoterapeuta – ukończył dwustopniowe szkolenie kliniczne z muzykoterapii i psychodramy w zakresie psychiatrii i psychoterapii. Dyplomowany pedagog środowiskowy. Ukończył szkolenie podyplomowe „Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin” organizowanego w ramach Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi.
Rozwiń opis

Paweł Pociecha
Certyfikowany specjalista terapii uzależnień KB ds. PN, terapeuta młodzieży

Specjalista terapii uzależnień od narkotyków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Uczestnik szkolenia z zakresu Interwencji Kryzysowej ”ARCAN”. Socjoterapeuta. Specjalizuje się w pracy z młodzieżą przejawiającą zaburzenia emocjonalne oraz zaburzenia zachowania. Pracuje indywidualnie oraz grupowo. Biegły sądowy w przedmiocie uzależnienia od narkotyków.
Rozwiń opis

Patrycja Sławińska
Psychoterapeuta psychodynamiczny

Absolwentka kursu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi.
Rozwiń opis

Katarzyna Śmiłowska
Psychoterapeuta, terapeuta rodzin

Absolwentka cyklu szkoleniowego z terapii psychodynamicznej w Suddeutschen Akademie fur Psychoterapie w Bad Gronenbach. Pracuje z młodzieżą.
Rozwiń opis

Monika Sobczyk
Psychoterapeuta, terapeuta rodzin

Ukończyła szkolenie w zakresie systemowej terapii rodzin w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. pracuje z rodzinami, osobami dorosłymi i młodzieżą.
Rozwiń opis

Anna Syska
Psychoterapeuta, terapeuta rodzin i par

Ukończyła szkolenie z integratywnej terapii krótkoterminowej w Polskim Instytucie Terapii Integratywnej. Absolwentka 5-letniego Kursu Psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego; w trakcie procesu certyfikacyjnego na psychoterapeutę PTP. Pracuje z młodzieżą, dorosłymi i rodzinami.
Rozwiń opis

Justyna Wilczyńska
Psychoterapeuta, terapeuta rodzin, terapeuta grupowy

Absolwentka Podyplomowego Kursu Psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego; w trakcie procesu certyfikacyjnego na psychoterapeutę PTP. Terapeuta rodzin, terapeuta indywidualny oraz grupowy. Pracuje z osobami dorosłymi.
Rozwiń opis

Dorota Winiarczyk-Gawrońska
Psycholog. Certyfikowany psychoterapeuta PTP.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła podyplomowy kurs psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii  Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową oraz terapię rodzin i par.
Rozwiń opis

Dominik Włudyga
Psycholog socjoterapeuta, terapeuta dorosłych i młodzieży

Absolwent Studium Psychoterapii Krótkoterminowej w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Pracuje z osobami dorosłymi oraz młodzieżą.
Rozwiń opis

Monika Wodnicka
Psychoterapeuta psychodynamiczny, terapeuta par

Absolwentka szkoły psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Pracuje z osobami dorosłymi. W trakcie procesu certyfikacyjnego na psychoterapeutę PTP.
Rozwiń opis

Barbara Lesisz

Terapeuta młodzieży, terapeuta indywidualny i grupowy.

Ukończyła szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT. W trakcie całościowego szkolenia systemowo-psychodynamicznego prowadzonego przez Fundację Kontekst Na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin. Pracuje indywidualnie i grupowo z młodzieżą oraz indywidualnie z osobami dorosłymi.
Rozwiń opis