Profilaktyka

Profilaktyka jest jednym z najważniejszych zadań Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach. W trosce o młodych ludzi pracownicy ŚCPiE podejmują szereg działań, których celem jest promowanie zdrowego rozwoju, a także zapobieganie niepożądanym zjawiskom. Realizujemy zadania z zakresu profilaktyki pierwszego i drugiego stopnia.

Profilaktyka pierwszego stopnia to ogólne działania profilaktyczne, edukacyjne i psychoedukacyjne, których celem jest szerzenie wiedzy o zdrowym trybie życia, promowanie prospołecznych i rozwojowych wzorców funkcjonowania oraz zapobieganie zachowaniom ryzykownym wśród dzieci i młodzieży z grupy niskiego ryzyka.

Profilaktyka drugiego stopnia adresowana jest do młodych osób z grup podwyższonego ryzyka: przeżywających różne trudności czy przejawiających różnorodne formy niedostosowania społecznego. Celem działań jest ograniczanie głębokości i czasu trwania dysfunkcji, ułatwianie wycofywania się z zachowań ryzykownych oraz zamienianie ich na zachowania prozdrowotne i prospołeczne.

Współpracujemy z wychowawcami i pedagogami szkolnymi, podejmujemy oddziaływania interwencyjne wtedy, gdy pojawiają się poważne problemy wychowawcze lub zachowania ryzykowne. Pomagamy rozpoznawać i diagnozować zagrożenia oraz rozwijać strategie przeciwdziałania im.

Dla dzieci i ich rodziców oferujemy wsparcie, pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną. Oddziaływania profilaktyczne realizujemy wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Wykwalifikowana kadra terapeutów oraz trenerów prowadzi zajęcia w zakresie:

 • integracji i rozwoju osobistego uczestników,
 • pogłębiania świadomości w zakresie samooceny, pracy nad zdrowym, silnym charakterem oraz adekwatnym i pozytywnym poczuciem własnej wartości,
 • kształtowania świadomości roli i miejsca w grupie, sposobów lepszego funkcjonowania w relacjach z innymi,
 • rozwijania umiejętności komunikacyjnych oraz zachowań asertywnych,
 • ćwiczenia kontaktu z uczuciami, rozpoznawania ich, nazywania i wyrażania,
 • poznania konstruktywnych sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz stresującymi sytuacjami,
 • przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej,
 • profilaktyki uzależnień,
 • kształtowania wśród uczestników postawy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności, różnorodności zachowań, wartości i przekonań innych ludzi,
 • promowania zdrowego stylu życia.

Dyrektorowie szkół, pedagodzy i wychowawcy mogą przesyłać wnioski o nawiązanie współpracy na adres:

 

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65
25-432 Kielce, nr faxu: 41 36-76-938

 

Od września 2004 roku przy Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji rozpoczęli swą działalność pedagodzy środowiskowi.

Główne cele ich pracy to:

 • nawiązywanie kontaktu z młodzieżą oraz ich rodzinami,
 • współpraca ze środowiskiem nauczycieli w Kieleckich szkołach, pedagogami szkolnymi oraz wychowawcami klubów osiedlowych,
 • organizowanie obozów letnich oraz zimowych,
 • organizowanie rajdów pieszych, wycieczek autokarowych, rowerowych, wyjść na imprezy kulturalne itp.,
 • udzielanie pomocy pedagogicznej w sytuacjach kryzysowych,
 • zachęcanie młodzieży do spędzania wolnego czasu w konstruktywny sposób,
 • tworzenie oraz prowadzenie programów profilaktycznych.

Jeśli masz jakiś problem, potrzebujesz z kimś porozmawiać, to czekamy na Ciebie. Istnieje możliwość kontaktu w szkole lub domu.