Kampanie społeczne

Protokół z posiedzenia Jury Konkursu profilaktycznego
na utworzenie podstrony na stronie internetowej szkoły, z siedzibą w Kielcach, w ramach Kampanii społecznej „…bo liczy się pomoc!”

Jury w składzie:

 1. Małgorzata Lachowska – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciel Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce (przewodnicząca Jury)
 2. Paweł Pociecha – pracownik Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji
  w Kielcach (członek Jury)
 3. Magdalena Damian – pracownik Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji
  w  Kielcach (członek Jury)

Zapoznało się ze wszystkimi otrzymanymi pracami konkursowymi, które wpłynęły do Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach w terminie do dnia 31.10.2023r. do godz. 15.00 i wyłoniło zwycięzców…

Mamy niezmierną przyjemność i zaszczyt poinformować Państwa, że pierwsze miejsce w Konkursie na utworzenie podstrony na stronie internetowej szkoły, z siedzibą w Kielcach, w ramach Kampanii społecznej „…bo liczy się pomoc!” zajmuje:

 Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej
przy ul. Św. Stanisława Kostki 17 w Kielcach


https://kostka-kielce.pl/bo-liczy-sie-pomoc/

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i wspieranie tak ważnych działań jakimi są profilaktyka i pomoc osobom z trudnościami w zakresie zdrowia psychicznego. W naszym konkursie nie ma przegranych, dlatego oprócz zwycięzców zaprosimy każdego z uczestników konkursu do odbioru dyplomu i podziękowania za udział
w Kampanii.

Dzięki tej akcji oraz Państwa pracy i zaangażowaniu daliśmy większe szanse uczniom szkół kieleckich do ochrony własnego zdrowia psychicznego. Każda ze szkół, która wzięła udział
w Kampanii bezpośrednio przyczyniła się do ochrony zdrowia własnych uczniów. Gratulujemy świadomości społecznej i odpowiedzialności jaką Państwo zaoferowali w tym zakresie.

Koordynator Kampanii społecznej „…bo liczy się pomoc!”

Paweł Pociecha

Zapraszamy do udziału w Kampanii społecznej
„…bo liczy się pomoc!”

oraz

Konkursu dla szkół kieleckich i ich pracowników na stworzenie podstrony internetowej na stronie internetowej szkoły w tematyce zdrowia psychicznego

Jak to działa?
To proste:

 1. Dwóch pracowników szkoły musi stworzyć zespół 2-osobowy
 2. Następnie wspólnie muszą stworzyć podstronę strony internetowej szkoły w tematyce zdrowia psychicznego
 3. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie strony do Konkursu za zgodą Dyrekcji szkoły
 4. Zgłoszenie na Konkurs trzeba przesłać do ŚCPiE na e-maila: pociecha@psychoterapia24.com
 5. Najlepsza strona wygra, a pracownicy, którzy ją tworzyli otrzymają indywidualne nagrody

Laptopy to indywidualna nagroda dla autorów pracy!

Zgłoszenia można przesyłać do 31 października 2023r. do godz. 15.00

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu i Aneksem

Zapraszamy wszystkie kieleckie szkoły do udziału w Konkursie!Archiwum


Zapraszamy do udziału w Kompanii społecznej
„Twoje zdrowie – Nasza sprawa!”

oraz

Konkursie na spot profilaktyczny
dla uczniów Szkół Średnich z terenu miasta Kielce…

Jak to działa?
To proste:

 1. Stwórzcię zespół 3-osobowy
 2. Dowiedzcie się kto jest waszym koordynatorem w szkole
 3. Nagrajcie spot profilaktyczny lub stwórzcie animację z lektorem w tematyce zgodnej z założeniami Kampanii (Koordynator wam pomoże)
 4. Prześlijcie go do ŚCPiE na e-maila: pociecha@psychoterapia24.com
 5. Zgarnijcie nagrody (każda osoba z nagrodzonego zespołu otrzyma swoją nagrodę):
 1. Miejsce – 3x Tablet graficzny
 2. Miejsce – 3x Smartwatch
 3. Miejsce – 3x Głośnik bezprzewodowy


  Termin przesyłania filmów do 16 listopada 2022r. do godz. 12.00

Zapoznaj się ze szczegółowym Regulaminem Konkursu….

Rozstrzygniecie Konkursu

Protokół z posiedzenia Jury Konkursu profilaktycznego
na wykonanie filmu i/lub prezentacji multimedialnej z lektorem w formie spotu profilaktycznego dla szkół średnich w ramach kampanii społecznej „Twoje zdrowie – Nasza sprawa!”

Jury w składzie:

1. Małgorzata Lachowska – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciel Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce (przewodnicząca Jury)

2. Paweł Pociecha – pracownik Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji

w Kielcach (członek Jury)

3. Magdalena Gruchała – Kierownik zespołu ds. obsługi GKRPA i RPP Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach (członek Jury)

Zapoznało się z wszystkimi otrzymanymi pracami konkursowymi, które wpłynęły do Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach w terminie do dnia 29.11.2022r. do godz. 12.00.

i wyłoniło zwycięzców:

Miejsce I

Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej

Autorzy:

Michał Nowakowski

Urszula Markiewicz

Milena Koncewicz

Tytuł pracy: NOWA

Miejsce II

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Autorzy:

Olena Bodnar

Andrii Derewianko

Andrii Kartoshov

Tytuł pracy: Twoje zdrowie-Nasza sprawa

Miejsce III

Liceum Ogólnokształcące nr 5 im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach

Autorzy:

Jakub Maciejewski

Sandra Sobieraj

Michał Góral

Tytuł pracy: Jak pomagać ludziom w potrzebie

Wszystkim uczestnikom Konkursu oraz zwycięzcom serdecznie dziękujemy i zapraszamy na uroczyste wręczenie dyplomów i nagród, które odbędzie się dnia 16.12.2022r. o godz. 10.00 w Auli Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Krakowskiej 11.

Zapraszamy serdecznie!!!????

#KampaniaTwojezdrowieNaszasprawa


Archiwum

Jesteście studentami uczelni wyższej z Kielc….?

Chcesz pomóc innym i wygrać fajną nagrodę…???Zapraszamy do udziału w Kompanii społecznej „Twoje zdrowie-Nasza sprawa!” i Konkursie na spot profilaktyczny

To proste:

1. Stwórzcie zespół 3-osobowy
2. Nagrajcie spot profilaktyczny w tematyce zgodniej z założeniami Kampanii:

 • budowanie świadomości społecznej na temat różnych form zaburzeń emocjonalnych
  i problemów psychicznych,
 • budowanie świadomości społecznej osób dorosłych na temat zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży (agresji, przemocy i uzależnień),
 • budowanie świadomości społecznej  na temat czynników chroniących zdrowie psychiczne (tzw. resillience)
 • budowanie świadomości osób dorosłych na temat konieczności ochrony zdrowia psychicznego oraz możliwych form pomocy i wsparcia psychologicznego.

  3. Prześlijcie go do ŚCPiE na e-maila: pociecha@psychoterapia24.com
  4. Zgarnijcie nagrody (każda osoba z nagrodzonego zespołu otrzyma swoją nagrodę):
 • 3x Hulajnoga elektryczna
 • 3x Smartwatch Huawei
 • 3x Głośnik bezprzewodowy


  Termin do 31 marca 2022r. do godz. 9.00

Zapoznaj się ze szczegółowym Regulaminem Konkursu….


Kampania społeczna

Organizator:

Głównym organizatorem kampanii jest Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji
w Kielcach

Partnerzy merytoryczni:

 1. Wydział Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach

3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach

4. Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach

5. Katedra Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Partnerzy medialni:

iTV Kielce, Radio Em, TVP 3 Kielce, Echo dnia, Radio Kielce

Patronat honorowy

Instytucje i organizacje wspierające Kampanię

Cel główny:

Kampania ta ma na celu budowanie świadomości i wrażliwości społecznej na temat zdrowia psychicznego naszych bliskich oraz konieczności pomocy im i wsparcia w problemach psychologicznych.

Cele szczegółowe:

1. Budowanie świadomości społecznej na temat zagrożeń zdrowia psychicznego

2. Budowanie świadomości osób dorosłych na temat zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży

3. Budowanie świadomości dzieci i młodzieży na temat zagrożeń związanych z zrachowaniami ryzykownymi

4. Budowanie świadomości osób dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem specjalistów pedagogów, psychologów na temat czynników chroniących  (resilience)

5. Budowanie świadomości osób dorosłych na temat konieczności ochrony zdrowia psychicznego oraz możliwych form pomocy i wsparcia psychologicznego.

6. Kształtowanie właściwych postaw społecznych względem osób z trudnościami natury psychicznej.

Założenia Kampanii: Kampania skierowana jest do 3 grup odbiorców do dzieci i młodzieży, ich rodziców w tym specjalistów z zakresu pomocy społecznej.  Założeniem jest dotarcie do każdej z wymienionych grup z określonymi odrębnymi działaniami. Pierwszym działaniem w ramach Kampanii jest Konkurs spot profilaktyczny dla studentów.

Zapraszamy serdecznie do udziału w Kampanii i Konkursach profilaktycznych…Archiwum

Zapraszamy Państwa do udziału w Kampanii społecznej pn.

Kampania ta skierowana jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych i ma na celu przeciwdziałanie niewłaściwym formom komunikacji w Internecie, mowie nienawiści, cyberprzemocy, hejtu i uzależnieniom. Jej głównym odbiorcą są dzieci i młodzież, stąd szczególnie serdecznie zapraszamy młodych użytkowników smartfonów, tabletów i komputerów do udziału w konkursach profilaktycznych, które są głównym działaniem naszej Kampanii . Zadaniem Kampanii jest propagowanie i udostępnianie pozytywnych treści w sieci i właściwych relacji międzyludzkich oraz odrzucanie tych form przekazu, które krzywdzą innych i promują zachowania nieakceptowalne społecznie.


Konkurs dla uczniów Szkół Podstawowych kl. I-IV
z terenu miasta Kielce:

Na czym polega konkurs profilaktyczny?

 1. Każdy kto uczęszcza do Szkoły Podstawowej do kl. I-IV mieszczącej się na terenie Miasta Kielce ma prawo wziąć udział w konkursie.
 2. Aby stać się uczestnikiem Konkursu trzeba stworzyć pracę plastyczną z hasłem profilaktycznym w tematyce:
  – bezpiecznego korzystania z Internetu,
  – przeciwdziałania cyberprzemocy lub mowie nienawiści,
  – przeciwdziałania uzależnieniom,
 3. Proponowane formy pracy plastycznej to: malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa, itp.
 4. Na Konkurs można wysłać tylko jedna pracę.
 5. Pracę należy przesłać jako zdjęcie w formacie JPEG na adres: pociecha@psychoterapia24.com oraz pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora.
 6. Masz czas do 26 maja 2021r.
 7. Zgromadzone prace ocenione zostaną przez Jury, które przydzieli punktację za pomysłowości, wartość artystyczną oraz tematykę i formę przekazu.
 8. Trzy pierwsze miejsca zostaną nagrodzone cennymi nagrodami.
  Dla zwycięzców mamy:
  I miejsce – słuchawki bezprzewodowe JBL
  II miejsce – zestaw plastyczny
  III miejsce – zestaw plastyczny.
 9. Zapoznaj się ze szczegółowym Regulaminem konkursu, który znajdziesz poniżej i zapraszamy do UDZIAŁU W KONKURSIE.

W celu otworzenia regulaminu konkursu niezbędna jest aktualna wersja oprogramowania Adobe Acrobat Reader lub innego oprogramowania odczytującego pliki pdf


Konkurs dla uczniów Szkół Podstawowych kl. V-VIII
z terenu miasta Kielce:

Na czym polega konkurs profilaktyczny?

 1. Każdy kto uczęszcza do Szkoły Podstawowej do kl. V-VIII mieszczącej się na terenie Miasta Kielce ma prawo wziąć udział w konkursie.
 2. Aby stać się uczestnikiem Konkursu trzeba stworzyć pracę plastyczną z hasłem profilaktycznym lub stworzyć autorskie zdjęcie z hasłem profilaktycznym w tematyce:
  – bezpiecznego korzystania z Internetu,
  – przeciwdziałania cyberprzemocy lub mowie nienawiści,
  – przeciwdziałania uzależnieniom.
 3. Proponowane formy pracy plastycznej to: malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa, itp., zdjęcie – forma dowolna.
 4. Na Konkurs można wysłać tylko jedna pracę.
 5. Pracę należy przesłać jako zdjęcie w formacie JPEG na adres: pociecha@psychoterapia24.com oraz pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 6. Masz czas do 26 maja 2021r.
 7. Zgromadzone prace ocenione zostaną przez Jury, które przydzieli punktację za pomysłowości, wartość artystyczną oraz tematykę i formę przekazu.
 8. Trzy pierwsze miejsca zostaną nagrodzone cennymi nagrodami.
  Dla zwycięzców mamy:
  I miejsce – aparat fotograficzny/ lustrzanka cyfrowa,
  II miejsce – głośnik bezprzewodowy JBL,
  III miejsce – słuchawki bezprzewodowe.
 9. Zapoznaj się ze szczegółowym Regulaminem konkursu, który znajdziesz poniżej i zapraszamy do UDZIAŁU W KONKURSIE.

W celu otworzenia regulaminu konkursu niezbędna jest aktualna wersja oprogramowania Adobe Acrobat Reader lub innego oprogramowania odczytującego pliki pdf


https://www.facebook.com/photo?fbid=261526455766106&set=a.203465421572210

Organizatorem Kampanii są:

1. Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach,

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach,

3. Wydział Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce.

Partnerem jest: Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach.

Patronat honorowy objął:

Patronat medialny:

Koordynator Kampanii
Paweł Pociecha

Konkurs dla uczniów Szkół Średnich z terenu miasta Kielce (zrealizowany)

Na czym polega konkurs profilaktyczny?

 1. Każdy kto uczęszcza do szkoły ponadpodstawowej mieszczącej się na terenie miasta Kielce ma prawo wziąć udział w konkursie.
 2. Konkurs profilaktyczny skierowany jest do młodzieży tworzącej 2-osobowe zespoły.
 3. Każdy z tych zespołów ma za zadanie stworzenia filmiku profilaktycznego ( w tym animacji) i/lub prezentacji multimedialnej z dźwiękiem o tematyce:
  – przeciwdziałania agresji, cyberprzemocy, hejtu,
  – przeciwdziałania uzależnieniom,
  – promowania zdrowych relacji międzyludzkich.
 4. Prace należy przesłać w określonym terminie do ŚCPiE
 5. Zgromadzone prace ocenione zostaną przez Jury, które przydzieli punktację za:
  -zgodność z tematyką konkursu oraz siłę przekazu profilaktycznego (0-20 pkt),
  – oryginalność podejścia, pomysłowość i kreatywność pracy (0-20 pkt),
  – wartość artystyczną i techniczną (0-20pkt).
 6. Do zebranych punktów będzie można dołożyć się samemu. Dziesięć najlepszych prac zostanie opublikowanych na portalu facebook na stronie www.facebook.com/psychoterapiaSCPIE wówczas należy zadbać o dużą ilość udostepnień i zdobyć kolejne punkty (0-40), które poprowadzą Was do finału i najlepszych 3 miejsc.
 7. Każde miejsce w finale zostanie nagrodzone.
 8. Dla zwycięzców mamy:
  Laptopa Asus – I miejsce
  Smartwatch Xiaomi – II miejsce
  Głośnik JBL – III miejsce.
 9. Uwaga nagrody są dla każdej osoby w 2-osobowym zespole.
 10. Czujesz się wystarczająco zachęcony i zmotywowany – zapraszamy do bardziej szczegółowego Regulaminu Konkursu i do udziału w Kampanii.

W celu otworzenia regulaminu konkursu niezbędna jest aktualna wersja oprogramowania Adobe Acrobat Reader lub innego oprogramowania odczytującego pliki pdf


Kielce, dnia 08.12.2020r.

(Dotyczy Konkursu zrealizowanego) Protokół z II posiedzenia Jury Konkursu profilaktycznego na wykonanie filmu i/lub prezentacji multimedialnej z dźwiękiem w ramach kampanii społecznej „W-rzuć to!”

Jury w składzie:

 1. Małgorzata Lachowska – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciel Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce (przewodnicząca Jury)
 2. Paweł Pociecha – pracownik Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach (członek Jury)
 3. Katarzyna Śmiłowska – pracownik Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji
  w Kielcach (członek Jury)

Dokonało ostatecznej oceny nadesłanych prac. Członkowie Jury przy ocenie wzięli pod uwagę:


a) ocenę merytoryczną pracy: 

– zgodność z tematyką konkursu oraz siłę przekazu profilaktycznego pracy, (maksymalna ilość punktów – 20),
– oryginalność podejścia, pomysłowość i kreatywność pracy (maksymalna ilość punktów – 20),
– wartość artystyczną i techniczną pracy (maksymalna ilość punktów – 20),

b) ilość udostępnień na portalu Facebook ze strony internetowej  www.facebook.com/psychoterapiaSCPiE, zgodnie z algorytmem:
gdzie:
          x = ilość punktów przyznanych za udostępnienia;
          i = indywidualna ilość udostępnień,
          max = maksymalna ilość udostępnień wśród Uczestników wyłonionych w II etapie konkursu (maksymalna ilość punktów 40).

             Członkowie Jury przeliczyli ilość udostępnień poszczególnych prac na punkty oraz dokonali zsumowania ich z punktami przyznanymi za ocenę merytoryczną oraz wyłonili zwycięzców.

 • Miejsce I  (215 pkt.)

Autorzy: Igor N., Ewelina S.

Szkoła: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach

Kategoria: Przeciwdziałanie agresji, cyberprzemocy i hejtu.

 • Miejsce II  (211,51 pkt)

Autorzy: Błażej B., Miłosz C.

Szkoła: Liceum im. Jadwigi Królowej w Kielcach

Kategoria – Przeciwdziałanie uzależnieniom

 • Miejsce III (164,63)

Autorzy: Konrad R., Aleksander R.

Szkoła: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach.

Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach ul. Langiewicza 18

Kategoria: Przeciwdziałanie agresji, cyberprzemocy i hejtu.

 • Miejsce IV Wyróżnienie (150,41)

Autorzy: Kamil Ł., Piotr G.

Szkoła: VI LO im. Juliusza Słowackiego w Kielcach

Kategoria: Przeciwdziałanie agresji, cyberprzemocy i hejtu, przeciwdziałanie uzależnieniom

Szczególne podziękowania za udział i zaangażowanie zależą się również pozostałym osobom zakwalifikowanym do II etapu.

 • Miejsce V

Autorzy: Arkadiusz R., Mateusz B.

Szkoła: Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ w Kielcach

Kategoria: Przeciwdziałanie agresji, cyberprzemocy i hejtu.

 • Miejsce VI

Autorzy: Paweł W., Maciej S.

Szkoła: Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ w Kielcach, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Kategoria: Przeciwdziałanie agresji, cyberprzemocy i hejtu.

 • Miejsce VII

Autorzy: Amelia S., Wiktoria D.

Szkoła: II LO im Jana Śniadeckiego w Kielcach, Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach

Kategoria: Przeciwdziałanie agresji, cyberprzemocy i hejtu.

Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konkursu. Dzięki Wam i waszemu zaangażowaniu w Kampanię już dziś  dotarliśmy do bardzo szerokiego grona odbiorców. W związku z tym możemy głośno i wyraźnie szerzyć ideę przeciwdziałania agresji, cyberprzemocy,  hejtowi oraz uzależnieniom jak również budować świadomość społeczna na temat konieczności budowania właściwych relacji społecznych.

W imieniu Członków Jury oraz Organizatorów i Partnerów Kampanii

Koordynator Kampanii
Paweł Pociecha

Na czym polega konkurs profilaktyczny?

 1. Każdy kto uczęszcza do szkoły ponadpodstawowej mieszczącej się na terenie miasta Kielce ma prawo wziąć udział w konkursie.
 2. Konkurs profilaktyczny skierowany jest do młodzieży tworzącej 2-osobowe zespoły.
 3. Każdy z tych zespołów ma za zadanie stworzenia filmiku profilaktycznego ( w tym animacji) i/lub prezentacji multimedialnej z dźwiękiem o tematyce:
  – przeciwdziałania agresji, cyberprzemocy, hejtu,
  – przeciwdziałania uzależnieniom,
  – promowania zdrowych relacji międzyludzkich.
 4. Prace należy przesłać w określonym terminie do ŚCPiE
 5. Zgromadzone prace ocenione zostaną przez Jury, które przydzieli punktację za:
  -zgodność z tematyką konkursu oraz siłę przekazu profilaktycznego (0-20 pkt),
  – oryginalność podejścia, pomysłowość i kreatywność pracy (0-20 pkt),
  – wartość artystyczną i techniczną (0-20pkt).
 6. Do zebranych punktów będzie można dołożyć się samemu. Dziesięć najlepszych prac zostanie opublikowanych na portalu facebook na stronie www.facebook.com/psychoterapiaSCPIE wówczas należy zadbać o dużą ilość udostepnień i zdobyć kolejne punkty (0-40), które poprowadzą Was do finału i najlepszych 3 miejsc.
 7. Każde miejsce w finale zostanie nagrodzone.
 8. Dla zwycięzców mamy:
  Laptopa Asus – I miejsce
  Smartwatch Xiaomi – II miejsce
  Głośnik JBL – III miejsce.
 9. Uwaga nagrody są dla każdej osoby w 2-osobowym zespole.
 10. Czujesz się wystarczająco zachęcony i zmotywowany – zapraszamy do bardziej szczegółowego Regulaminu Konkursu i do udziału w Kampanii.

W celu otworzenia regulaminu konkursu niezbędna jest aktualna wersja oprogramowania Adobe Acrobat Reader lub innego oprogramowania odczytującego pliki pdf

Organizatorem Kampanii są:

1. Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach,

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach

3. Wydział Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce.

Partnerem jest: Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach.

Patronat honorowy objął:

Patronat medialny:

Jeśli popierają Państwo Kampanię społeczną W- rzuć to!…

Kampanię przeciwdziałanie uzależnieniom, agresji, cyberprzemocy, hejtowi i mowie nienawiści jak również promującą budowanie właściwych relacji społecznych.

Jeśli podoba się Państwu któryś filmów lub prezentacji w ramach Kampanii i chcą Państwo pomóc autorom w uzyskaniu kolejnych punktów II etapie w ramach konkursu profilaktycznego:

1. Proszę wejść na stronę: https://www.facebook.com/psychoterapiaSCPIE/
2. Odnaleźć interesujący Państwa film lub prezentacje
3. Kliknąć – udostępnij (trzeba go udostępnić właśnie stąd).

Dodatkowo zapraszamy Państwa do polubienia naszej strony na fb. Świętokrzyskie Centrum profilaktyki i Edukacji w Kielcach oferuje wiele ciekawych akcji i działań, z którymi będziesz wówczas na bieżąco!!!
#KampaniaWrzucto