Struktura

W budynku Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji odnajdziemy:

 • OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I PSYCHOTERAPII
  W skład którego wchodzą:

  1.       Recepcja (rejestracja)

  2.       Dział Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii dla Dorosłych, w skład którego wchodzą:

  a.       Sekcja interwencji kryzysowej,

  b.      Sekcja poradnictwa terapeutycznego i psychoterapii,

  c.       Sekcja rehabilitacji zaburzeń psychicznych oraz terapii rodzin.

  3.       Dział Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, w skład którego wchodzą:

  a.       Sekcja profilaktyki uniwersalnej i wskazującej,

  b.      Sekcja profilaktyki selektywnej,

  c.       Sekcja pomocy psychologicznej i terapii dzieci i młodzieży.

 • GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
 • OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA (niezależna instytucja mieszcząca się w budynku Centrum, ściśle współpracująca z ŚCPiE)