Struktura

W budynku Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji odnajdziemy:

 • OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I PSYCHOTERAPII
  • sekcja do spraw pierwszego kontaktu interwencyjnego
  • sekcja psychoterapii indywidualnej i grupowej
  • sekcja pomocy dla rodzin
  • sekcja do spraw młodzieży zagrożonej uzależnieniami
  • świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży
  • stanowisko do spraw przemocy
 • GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
 • OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA (niezależna instytucja mieszcząca się w budynku Centrum, ściśle współpracująca z ŚCPiE)