Kontakt

 • adres: ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65, 25-432 Kielce
 • Rejestracja Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii 41 36-76-788
 • Sekretariat dyrektora 41 36-76-302
 • Fax 41 36-76-938
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów alkoholowych 41-3676-302 wew.23
 • adres mailowy (sprawy administracyjne): centrum@psychoterapia24.com
 • adres mailowy (w sprawach szkoleń): szkolenia@psychoterapia24.com

 

 • ŚCPiE czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8,00-20,00
 • Osoba zgłaszająca się do Centrum po raz pierwszy (osobiście lub telefonicznie), ma kontakt z pracownikiem sekcji pierwszego kontaktu interwencyjnego
 • Po wstępnym rozpoznaniu problemu i udzieleniu podstawowego wsparcia psychologicznego, podejmowana jest decyzja o dalszej pomocy: klient jest kierowany do odpowiedniego terapeuty
 • Osoby korzystające z pomocy w Centrum mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy:
  • terapeuty,
  • prawnika.