Kontakt

 • Adres: ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65, 25-432 Kielce

 • Telefon na Rejestrację Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii czynny jest godzinach 9.00 – 19.00. Umawianie wizyt odbywa się wyłącznie telefonicznie.
  Numer telefonu: 41 36-76-788

 • Pomoc interwencyjna oraz rejestracja spotkań w języku ukraińskim oraz rosyjskim:/Безкоштовна психологічна допомога та реєстрація на зустріч:/Помощь психологическая и регистрация на встречу:

  Poniedziałek/Понеділок/Понедельник 12:00-15:00

  Wtorek/Вівторок/Вторник 12:00 – 19:00

  Środa/Середа/Среда 12:00 – 19:00

  Czwartek/Четвер/Четверг 8:00 – 15:00

  Piątek/П’ятниця/Пятница 8:00 – 15:00

  pod numerem telefonu:/за номером телефону:/по телефону: 512-131-558.

 • Sekretariat dyrektora: 41 36-76-302

 • Fax: 41 36-76-938

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów alkoholowych: 41-36-76-302 wew. 23

 • Adres mailowy (wyłącznie sprawy administracyjne): centrum@psychoterapia24.com

 • Adres mailowy (wyłącznie w sprawie staży- patrz tutaj): staze@psychoterapia24.com

 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dla ŚCPiE jest Pani Magdalena Jarząbek. Kontakt mailowy: iod@psychoterapia24.com

 • Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia:  kliknij tutaj    (prosimy wziąć pod uwagę, że OTUiW jest instytucją odrębną, nie podległą Świętokrzyskiemu Centrum Profilaktyki i Edukacji)