Kontakt

  • Adres: ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65, 25-432 Kielce

  • Umawianie wizyt (telefon na Rejestrację Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii): 41 36-76-788

  • Komórkowy numer interwencyjny: 788-339-074 (UWAGA!!! Nie mamy możliwości oddzwaniać ani wysyłać smsów z numeru komórkowego)

  • Sekretariat dyrektora 41 36-76-302

  • Fax 41 36-76-938

  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów alkoholowych 41-36-76-302 wew.23

  • Adres mailowy (wyłącznie sprawy administracyjne): centrum@psychoterapia24.com

  • Adres mailowy (wyłącznie w sprawach szkoleń z pomocy psychologicznej): szkolenia@psychoterapia24.com

  • Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia:  kliknij tutaj  (prosimy wziąć pod uwagę, że OTUiW jest instytucją odrębną, nie podległą Świętokrzyskiemu Centrum Profilaktyki i Edukacji)

  • Punkt bezpłatnej pomocy prawnej Urzędu Miasta: 41 36-76-703   (więcej informacji: strona UM Kielce/)