Kontakt

 • Adres: ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65, 25-432 Kielce

 • Rejestracja Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii: 41 36-76-788

 • Komórkowy numer interwencyjny: 788-339-074 (UWAGA!!! Nie mamy możliwości oddzwaniać ani wysyłać smsów z numeru komórkowego)

 • Sekretariat dyrektora 41 36-76-302

 • Fax 41 36-76-938

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów alkoholowych 41-36-76-302 wew.23

 • Adres mailowy (sprawy administracyjne): centrum@psychoterapia24.com

 • Adres mailowy (wyłącznie w sprawach szkoleń z pomocy psychologicznej): szkolenia@psychoterapia24.com

 • Adres mailowy Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia: otuiw.kielce@gmail.com

 • Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia: 41 368-68-31 (prosimy wziąć pod uwagę, że OTUiW jest instytucją odrębną, nie podległą Świętokrzyskiemu Centrum Profilaktyki i Edukacji)

 • Punkt bezpłatnej pomocy prawnej Urzędu Miasta: 41 36-76-703   (więcej informacji: strona UM Kielce/)

 • ŚCPiE czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8,00-20,00

 • Osoba zgłaszająca się do Centrum po raz pierwszy (osobiście lub telefonicznie), ma kontakt z pracownikiem Rejestracji a następnie z pracownikiem Działu Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii dla Dorosłych lub Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży

 • Po wstępnym rozpoznaniu problemu i udzieleniu podstawowego wsparcia psychologicznego, podejmowana jest decyzja o dalszej pomocy: klient jest kierowany do odpowiedniego terapeuty lub instytucji. Wizyty w naszym Ośrodku są bezpłatne.