Staże

W naszym Ośrodku staże organizowane są dla:

1. kandydatów na staż wymagany do starania się o certyfikat psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym

2. w ramach umowy pomiędzy ŚCPiE a Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie w ramach Projektu „Wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez edukację kadr systemu ochrony zdrowia” dla uczestników szkolenia z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży

————————————————————————————————————————————————————————————————-

I. Informacje dla kandydatów na staż wymagany do starania się o certyfikat psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym

 1. ŚCPiE posiada akredytację ośrodka stażowego udzieloną przez Sekcję Naukową Psychoterapii oraz Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 2. UWAGA- staże w naszym Ośrodku organizowane są wyłącznie dla psychoterapeutów kończących kurs psychoterapii akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i jednocześnie które będą ubiegały się o certyfikat w tymże PTP
 3. Warunkiem starania się o staż w ŚCPiE jest ukończenie III roku całościowego szkolenia z psychoterapii
 4. Na staże nie są przyjmowane osoby, które korzystają lub korzystały z pomocy psychologicznej w naszym Ośrodku
 5. Możliwe są dwie formy stażu:
  a) staż ciągły, tj. codziennie 8 godzin przez cały tydzień- aż do uzyskania wnioskowanej i przyznanej liczby godzin (minimum 120, maximum 360)
  b) staż „ambulatoryjny”- jeden, ten sam dzień w tygodniu, kontynuowany aż do uzyskania wnioskowanej i przyznanej liczby godzin (minimum 120, maximum 360)
 6. Osoba, która drogą elektroniczną zgłosi chęć odbycia stażu w naszym Ośrodku, otrzyma drogą elektroniczną ankietę do wypełnienia. Ankietę należy wypełnić, wydrukować, podpisać oraz wysłać (poleconym) pocztą na adres ŚCPiE. Nie przyjmujemy ankiet odesłanych drogą elektroniczną ze względu na to, że ankieta zwiera dane osobowe kandydata. Podesłana ankieta oraz spełnienie w/w formalnych wymagań umożliwia wpisanie kandydata na listę oczekujących oraz wstępne określenie terminu odbywania stażu.
 7. Kandydat spełniający w/w kryteria odbywa w ŚCPiE rozmowę kwalifikacyjną z osobą wskazaną przez Dyrektora Jednostki; po zakwalifikowaniu ustalany lub potwierdzany jest termin odbycia stażu
 8. Na cały okres odbywania stażu stażysta ma obowiązek wykupić ubezpieczenie OC zawodowe oraz NNW, które przedstawia opiekunowi stażu w pierwszym dniu zgłoszenia się na staż (uwaga- brak polisy uniemożliwia przyjęcie na staż, stażysta „wypada z kolejki”)
 9. Staże dla starających się o certyfikat w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym są bezpłatne
 10. ŚCPiE nie dysponuje miejscami noclegowymi, nie organizuje ich ani nie opłaca.
 11. Kontakt w sprawie w/w staży: staze@psychoterapia24.com

————————————————————————————————————————————————————————————————–

II. Staże dla słuchaczy szkolenia z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży, umowa zawarta pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach a Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie w ramach Projektu „Wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez edukację kadr systemu ochrony zdrowia”

Możliwe formy stażu w naszym Ośrodku: 160 godzin lub 320 godzin

kontakt w sprawie powyższego stażu, w tym ustalenia terminu jego odbywania: niewczas@psychoterapia24.com

————————————————————————————————————————————————————————————————