Staże

Informacje dla kandydatów na staż wymagany do starania się o certyfikat psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym

 1. ŚCPiE posiada akredytację ośrodka stażowego udzieloną przez Sekcję Naukową Psychoterapii oraz Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 2. Warunkiem starania się o staż w ŚCPiE jest ukończenie III roku całościowego szkolenia z psychoterapii
 3. Na staże nie są przyjmowane osoby, które korzystają lub korzystały z pomocy psychologicznej w naszym Ośrodku
 4. Możliwe są dwie formy stażu:
  a) staż ciągły, tj. codziennie 8 godzin przez cały tydzień- aż do uzyskania wnioskowanej i przyznanej liczby godzin (minimum 120, maximum 360)
  b) staż „ambulatoryjny”- jeden, ten sam dzień w tygodniu, kontynuowany aż do uzyskania wnioskowanej i przyznanej liczby godzin (minimum 120, maximum 360)
 5. Kandydat spełniający w/w kryteria odbywa w ŚCPiE rozmowę kwalifikacyjną z osobą wskazaną przez Dyrektora Jednostki; po zakwalifikowaniu ustalany lub potwierdzany jest termin odbycia stażu
 6. Na cały okres odbywania stażu stażysta ma obowiązek wykupić ubezpieczenie OC zawodowe oraz NNW, które przedstawia opiekunowi stażu w pierwszym dniu zgłoszenia się na staż (uwaga- brak polisy uniemożliwia przyjęcie na staż, stażysta „wypada z kolejki”)
 7. ŚCPiE nie dysponuje miejscami noclegowymi ani nie organizuje ich
 8. Kontakt w/s staży: staze@psychoterapia24.com

UWAGA: studenci zainteresowani praktykami w naszym Ośrodku proszeni są o kontakt na adres: asi@psychoterapia24.com