XX Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

  • Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
  • Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
  • Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach

zapraszają do udziału w: 

KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ

„ZDROWIE RODZINY PODSTAWĄ DOJRZAŁEGO
SPOŁECZEŃSTWA”

 

15-16 MAJA 2023 roku

Miejsce konferencji: Aula Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego („Okrąglak”) przy al. IX Wieków Kielc 3, w Kielcach

 

PATRONAT HONOROWY:

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
REKTOR UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO
BISKUP DIECEZJI KIELECKIEJ

 

Komitet Naukowy:

Ks. prof. zw. dr hab. Jan Śledzianowski – Przewodniczący
Ks. prof. zw. dr hab. Janusz Mariański
Ks. prof. zw. dr hab. Zbigniew Marek
Ks. prof. zw. dr hab. Marian Nowak
Prof. zw. dr hab. Wanda Dróżka
Prof. zw. dr hab. Bożena Matyjas
Prof. UJK, dr hab. Mariola Wojciechowska
Prof. UJK, dr hab. Sławomir Koziej
Prof. UJK, dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska
Prof. zw. dr hab. Marta Wiszniowska-Majchrzyk
Prof. UKSW, dr hab. Zdzisław Majchrzyk
Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Sakowicz
Ks. prof. WSH, dr hab. Stefan Radziszewski
Prof. UJK, dr hab. Bożena Zawadzka
Prof. UJK, dr hab. Małgorzata Kaliszewska
Prof. KUL JP II, dr hab. Danuta Opozda
Prof. dr hab. Alina Rynio KUL JPII
Prof. KUL JP II, dr hab. Dorota Kornas-Biela
Prof. UP, dr hab. Dariusz Adamczyk
Prof. UO, dr hab. Edward Nycz
Prof. URz, dr hab. Grzegorz Grzybe

Komitet organizacyjny:

Anna Kołomańska – Pełnomocnik Wojewody Świętokrzyskiego ds. Uzależnień, AIDS
i HIV, zastępca Dyrektora WPSiZ ŚUW
Dr hab. Tadeusz Sakowicz, prof. UJK przewodniczący
Dr hab. Krzysztof Gąsior, prof. UJK – wiceprzewodniczący
Dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK
Prof. UJK, dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska
Dr Bartłomiej Kotowski
Dr Monika Wojtkowiak

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem konferencji

Zapraszamy również Państwa do udziału w festynie rodzinnym. Festyn odbędzie się pod patronatem Prezydenta Miasta Kielce Bogdana Wenty w dniu 21.05.2023r. w godzinach 12.00 – 17.00, Park Miejski w Kielcach