XVIII Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

  • U N I W E R S Y T E T Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,
  • Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji

 oraz

  • Zespół ds. Rodziny i Przeciwdziałania Uzależnieniom przy Wojewodzie Świętokrzyskim w Kielcach

zapraszają do udziału w:

XXVIII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej nt.:

 „Prężność rodziny w dobie zróżnicowanych zagrożeń”

 

Z przykrością informujemy, że konferencja została odwołana.

Informacja o odwołaniu konferencji
 
Informacje szczegółowe – Prężność rodziny 2020