XVIII Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,
  • Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach
  • Referat Promocji Zdrowia i Profilaktyki Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce
  • Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji
  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zapraszają do udziału w:

 

XVIII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej nt.:

„Rodzina a przeciwności losu. Czas pandemii”

Konferencja rozpocznie się o godzinie 10.00 w dniu 15 czerwca 2021 w auli na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Krakowska 11

.