XIX Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

Katedra Psychologii  Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zakład Psychoprofilaktyki i Psychologii Uzależnień IP Uniwersytetu Łódzkiego

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach

Referat Promocji Zdrowia i Profilaktyki Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce

zapraszają do udziału w:

KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ

„DOŚWIADCZENIE TRAUMY W BIEGU ŻYCIA”

 

19-20 maja 2022 roku

Miejsce konferencji: Wydział Pedagogiki i Psychologii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Krakowska 11

 

Patronat:

Prezydent Miasta Kielce

 

Komitet Naukowy:

Prof. zw. dr hab. Lidia Cierpiałkowska – przewodnicząca komitetu naukowego

Prof. zw. dr hab. Czesław Czabała

Prof. zw. dr hab. Zygfryd Juczyński

Prof. UŁ, dr hab. Joanna Miniszewska

Prof. zw. dr hab. Marcin Wojnar

Prof. UMK, dr hab. Marcin Ziółkowski

Komitet organizacyjny:

Przewodniczący komitetu organizacyjnego: dr hab. Krzysztof Gąsior, prof. UJK, dr hab. Jan Chodkiewicz, prof. UŁ

Sekretarz: dr Piotr Szczukiewicz,

mgr Michał Kania

mgr Łukasz Niewczas

.