Zasady Działania

  • Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji czynne jest od poniedziałku do piątku pomiędzy 8.00 a 20.00.
  • Wszystkie porady są bezpłatne.
  • Po pomoc do Centrum może zgłosić się każdy mieszkaniec miasta Kielce, ale również z terenu całego Województwa.
  • Nie jest wymagane ubezpieczenie zdrowotne ani skierowanie lekarskie.
  • Zgłosić się może każdy w związku z przeżywanymi aktualnie trudnościami emocjonalnymi i życiowymi. Już w trakcie pierwszego spotkania można liczyć na wsparcie psychiczne i specjalistyczną opiekę psychologiczną.
  • Termin wizyty można uzgodnić telefonicznie (telefon: 41 36-76-788) bądź na miejscu w recepcji (ŚCPiE mieści się na ul. Nowaka-Jeziorańskiego 65). Nie ma możliwości umawiania wizyt drogą mailową.
  • Można zgłosić do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (pokój numer 30 w budynku Centrum) wniosek o nałożenie na osobę uzależnioną obowiązku podjęcia leczenia.
  • Prowadzimy terapię indywidualną, grupową, rodzinną i małżeńską oraz świetlicę socjoterapeutyczną.