Zasady Działania

  • Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji czynne jest od poniedziałku do piątku pomiędzy 8.00 a 20.00.

  • Wszystkie porady są bezpłatne.

  • Po pomoc do Centrum może zgłosić się każdy mieszkaniec miasta Kielce, ale również z terenu całego Województwa.

  • Nie jest wymagane ubezpieczenie zdrowotne ani skierowanie lekarskie.

  • Zgłosić się może każdy w związku z przeżywanymi aktualnie trudnościami emocjonalnymi i życiowymi. Już w trakcie pierwszego spotkania można liczyć na wsparcie psychiczne i specjalistyczną opiekę psychologiczną.

  • Termin wizyty można uzgodnić telefonicznie (telefon: 41 36-76-788) bądź na miejscu w recepcji (ŚCPiE mieści się na ul. Nowaka-Jeziorańskiego 65). Nie ma możliwości umawiania wizyt drogą mailową.

  • Można zgłosić do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (pokój numer 30 w budynku Centrum) wniosek o nałożenie na osobę uzależnioną obowiązku podjęcia leczenia kliknij tutaj

  • Prowadzimy terapię indywidualną, grupową, rodzinną i małżeńską oraz świetlicę socjoterapeutyczną.

  • Osoba zgłaszająca się do Centrum po raz pierwszy (osobiście lub telefonicznie), ma kontakt z pracownikiem Rejestracji a następnie z pracownikiem Działu Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii dla Dorosłych lub Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży

  • Po wstępnym rozpoznaniu problemu i udzieleniu podstawowego wsparcia psychologicznego, podejmowana jest decyzja o dalszej pomocy: klient jest kierowany do odpowiedniego terapeuty lub innej instytucji.