Narkotyki

Rodzice, którzy zgłoszą się do Centrum z problemem, że jego dziecko eksperymentuje z narkotykami lub jest podejrzenie, iż jest od nich uzależnione mogą uzyskać w Centrum:

  • wsparcie oraz rzetelną informację o narkotykach (rodzajach, działaniu, symptomach „brania”)
  • pomoc terapeutyczną dla całej rodziny, jeśli konieczna jest zmiana jej funkcjonowania, by skutecznie przeciwdziałać i zaradzić sytuacji, (w ramach terapii rodzin)
  • pomoc indywidualną dla dziecka eksperymentującego z środkami psychoaktywnymi

Uwaga !

Nie prowadzimy terapii dla uzależnionych od narkotyków. W takich przypadkach kierujemy do leczenia do Rodzinnej Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Kielcach,                        ul. Karczówkowska 36, tel. (0-41) 345-56-65