Rekrutacja

Zmiany dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach rekrutacji

 

W związku z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami Urzędu Ochrony Danych Osobowych Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach wprowadziło nowe zasady przetwarzania danych osobowych w zakresie rekrutacji. Wszelkie podania oraz curriculum vitae (CV) będą przyjmowane jedynie w uzasadnionym celu, a więc tylko wtedy, kiedy jest prowadzona rekrutacja na konkretne stanowisko pracy. Będą to nabory na wolne stanowiska urzędnicze, ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz rekrutacja na pozostałe stanowiska pomocnicze i obsługi, ogłaszana na stronie ŚCPiE w Kielcach.

 

   W pozostałych przypadkach ww. dokumenty (w jakiejkolwiek postaci) nie będą przyjmowane ani przechowywane.