Ogłoszenia

Wykazy zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, działając zgodnie z § 4 ust 2 i 3 Zarządzenia nr 277/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne Miasta Kielce, informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego ŚCPiE w Kielcach.
Ogloszenie-o-zbednych-i-zuzytych-skladnikach-majatku-ruchomego.pdf


W ŚCPiE trwa nabór do grup terapeutycznych dla osób dorosłych. Jesienią bieżącego roku planujemy uruchomić 4 takie grupy. Zapraszamy osoby, które mają trudności w tworzeniu lub utrzymywaniu dobrych relacji z innymi ludźmi, z objawami nerwicowymi, a także osoby, które chcą siebie lepiej poznać i zrozumieć. Ponadto osoby, które wychowały się w domach z problemem alkoholowym. Chętnych zapraszamy do zgłoszenia się telefonicznie na numer do rejestracji (lub osobiście), zostanie ustalony termin pierwszej konsultacji z terapeutą prowadzącym grupy.