Ogłoszenia

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji , ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 65 w Kielcach, ogłasza nabór na psychoterapię grupową dla osób, które cierpią na zaburzenia lękowe w tym:

– fobię społeczną, zaburzenia paniczne, agorafobię, zaburzenia lękowe uogólnione;

– zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne i zaburzenia pokrewne;

– zaburzenia z objawami somatycznymi;

– zaburzenia mieszane lękowo – depresyjne.

Psychoterapia prowadzona będzie w nurcie integrującym elementy teorii psychodynamicznej, systemowej i poznawczo-behawioralnej.

Warunkiem przyjęcia do grupy są wcześniejsze konsultacje:

  • psychiatryczna (diagnoza ze wskazaniem do psychoterapii),
  • psychologiczna (przeprowadzona przez psychoterapeutów prowadzących grupę).

Ostateczną decyzję o przyjęciu pacjenta do terapii podejmują psychoterapeuci prowadzący grupę.

Leczenie odbywać się będzie w 10-12 osobowej grupie zamkniętej,

w poniedziałki w godzinach: 16.00-19.00 przez okres 10 miesięcy.

 

Psychoterapeuci prowadzący konsultacje do w/w grupy:

Anna Karlińska (certyfikowany psychoterapeuta PTP),

Justyna Wilczyńska (psychoterapeuta PTP w procesie certyfikacji).

Na konsultację można umówić się telefonicznie, dzwoniąc na numer rejestracji: 41 36-76-788