Szkolenia

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach zaprasza  na bezpłatne szkolenia z zakresu:

„Nauka i profilaktyka w dobie pandemii”

Szkolenie skierowane do osób pracujących lub chcących pracować z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi. Szkolenie ma na celu wymianę doświadczeń oraz przyjrzenie się kwestii nauczania / pracy z młodymi ludźmi w dobie pandemii, zagrożeń jakie niesie ze sobą nauka w trybie on-line, wyzwań jakie stoją przed osobami i instytucjami zajmującymi się realizacją zadań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży. 

Szkolenie odbędzie się w dniu 18 czerwca  2021 r. w godz. 9.00-11.30. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie swojego zgłoszenia na adres e-mail centrum@psychoterapia24.com

W szkoleniu może uczestniczyć 30 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).
Szkolenie odbędzie się poprzez aplikację Zoom. Link do spotkania zostanie rozesłany na pocztę e-mail do uczestników po zakończonej rekrutacji.

Prowadzący: Łukasz Niewczas

 

„Terapia traumy, traumatycznej żałoby oraz PTSD u dzieci i młodzieży.”

Termin szkolenia: 16 – 17.06.2021r., w godzinach: 10:00-14:30 (szkolenie 2 dniowe)

Tematyka szkolenia obejmuje zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej ukierunkowanej na traumę w przypadku dzieci i młodzieży, które doznały urazu psychicznego, przeżywają żałobę w następstwie traumatycznej straty lub doświadczyły przemocy domowej, molestowania seksualnego. W trakcie szkolenia można zapoznać się ze strategiami diagnostycznymi stosowanymi u dzieci, które doznały traumy, modelami indywidualnej terapii dziecka i wspólnej terapii dziecka i rodzica, interwencjami ukierunkowanymi na traumę i modułami ukierunkowanymi na żałobę.

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość warsztatowo poznać ćwiczenia relaksacyjne, z trójkątem poznawczym, regulację emocji – sposoby natychmiastowej poprawy samopoczucia. Zapraszamy!

Zapisy na szkolenie droga elektroniczną: centrum@psychoterapia24.com

Szkolenie odbywać się będzie w formie tradycyjnej. Liczba dostępnych miejsc 12 (decyduje kolejność zgłoszeń).

Prowadzący: Dorota Dąbrowska


Dodatkowo  zapraszamy do udziału w szkoleniach realizowanych w partnerstwie z Kuratorium Oświaty w Kielcach. Wszelkie informacje na ten temat na stronie Kuratorium Oświaty Kielce.