Aktualności

 

XVI Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

                

 

Zapraszamy do zakładki XVI Świętokrzyskie Dni Profilaktyki kliknij tutaj


 

 

 „SAB – Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych”

Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we współpracy

z Miejskim Urzędem Pracy i Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji

realizuje projekt:

 „SAB – Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
 Oś priorytetowa 9, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie

 

Czytaj więcej…

SAB-informacja na stronie ŚCPiE


Szanowni Państwo!

  • Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne warsztaty i szkolenia organizowane w ramach działań wspólnych.  Szkolenia adresowane są do nauczycieli i pracowników placówek oświatowych.

Zakres tematyczny szkoleń obejmuje:

  • Zachowania ryzykowne wśród dzieci i młodzieży  – samobójstwa.
  • „Narkotyki i dopalacze w szkole XXI wieku”. 
  • Agresja i autoagresja wśród młodzieży – warsztat umiejętności pedagogicznych.

Szczegółowe informacje, terminy oraz zapisy ogłaszane będą na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Zapraszamy!

 

 

  • ŚCPiE jako współorganizator Świętokrzyskich Dni Profilaktyki zaprasza do udziału w  XXV  INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA RODZINY nt.: „NADZIEJA I PRZEBACZENIE W RODZINIE I SPOŁECZEŃSTWIE”  ZAPRASZAMY DO ZAKŁADKI  „XXV KONFERENCJA…”