Aktualności

 

Zapraszamy do zakładki Konferencja Stres ALC

 


Szanowni Państwo!

  • Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne warsztaty i szkolenia organizowane w ramach działań wspólnych.  Szkolenia adresowane są do nauczycieli i pracowników placówek oświatowych.

Zakres tematyczny szkoleń obejmuje:

  • Zachowania ryzykowne wśród dzieci i młodzieży  – samobójstwa.
  • „Narkotyki i dopalacze w szkole XXI wieku”. 
  • Agresja i autoagresja wśród młodzieży – warsztat umiejętności pedagogicznych.

Szczegółowe informacje, terminy oraz zapisy ogłaszane będą na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Zapraszamy!

 

 

  • ŚCPiE jako współorganizator Świętokrzyskich Dni Profilaktyki zaprasza do udziału w  XXV  INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA RODZINY nt.: „NADZIEJA I PRZEBACZENIE W RODZINIE I SPOŁECZEŃSTWIE”  ZAPRASZAMY DO ZAKŁADKI  „XXV KONFERENCJA…”