Aktualności

Szanowni Państwo. Obecnie Ośrodek pracuje w trybie interwencyjnym. W pierwszej kolejności na pomoc interwencyjną mogą liczyć osoby znajdujące się w poważnym kryzysie psychicznym (zagrożenie życia) lub które funkcjonują pod bardzo dużym obciążeniem (służby medyczne lub porządkowe, osoby w kwarantannie lub ich bliscy). Przy innych trudnościach mogą wystąpić ograniczenia w dostępie do specjalistów w naszym Ośrodku. Z tego względu również przyjęcia nowych osób chętnych na psychoterapię indywidualną są wstrzymane do odwołania. Kontynuowane są procesy psychoterapeutyczne, które zostały rozpoczęte przed epidemią, natomiast nowe osoby (z ograniczeniami wskazanymi powyżej) mogą liczyć obecnie na kontakt interwencyjny (do maksymalnie 3 miesięcy).

Telefon interwencyjny: 41/36-76-788 oraz komórkowy numer interwencyjny: 788-339-074 (UWAGA!!! Nie mamy możliwości oddzwaniać ani wysyłać smsów z numeru komórkowego). Oba numery interwencyjne są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 19.30.

W dalszym ciągu możliwe są wizyty online na Skype. Rozmowa na Skype jest możliwa po uprzednim telefonicznym ustaleniu wizyty z terapeutą (patrz: podane powyżej numery interwencyjne).

Prosimy o wzięcie pod uwagę, że zobowiązani jesteśmy do zadbania o bezpieczeństwo sanitarne Jednostki, naszych pracowników na równi z naszymi klientami i stąd wizyty osobiste będą limitowane.

Każdy zgłaszający się osobiście pacjent jest zobowiązany do przyjścia w maseczce, zdezynfekowanie rąk i podpisanie deklaracji o braku wiedzy o kontakcie z osobą zarażoną w przeciągu poprzednich dwóch tygodni. Pacjenci zwolnieni przez lekarza z noszenia maseczek są zobowiązani do przyjścia w przyłbicy. Pacjent bez maseczki lub przyłbicy nie zostanie przyjęty.

Jeśli ktoś z Państwa z umówioną osobistą wizytą poweźmie wiedzę, że w przeciągu ostatnich 14 dni miał kontakt z osobą zakażoną lub pojawiły się objawy przypisywane Covid-19 (np. gorączka, kaszel itd.)- proszony jest o nie przychodzenie ma wizytę osobiście, powiadomienie terapeuty i ewentualne odbycie wizyty jak w poprzednich miesiącach, tj. telefonicznie lub online.

Informujemy ponadto, że będą Państwo podpisywać oświadczenia dotyczące zdrowia (odnośnie w/w sytuacji dotyczących Covid-19), zaś w razie ewentualnego stwierdzenia zakażenia u pracownika ŚCPiE lub pacjenta, który korzystał u nas z pomocy w ostatnim czasie, możemy być zobowiązani do podania Państwa imienia i nazwiska oraz numeru telefonu odpowiednim instytucjom państwowym. 

Prosimy o zrozumienie i cierpliwość. Ten szczególny czas nakłada na nas wszystkich większe lub mniejsze ograniczenia.

 

 

 

 

Aktualności na bieżąco na…

https://www.facebook.com/psychoterapiaSCPIE/

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych na facebook’u  RODO- ściągnij.

Otwórz w oknie

 Kampania Społeczna „BO WARTO ROZMAWIAĆ! „

Wydział Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce oraz Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach zaprasza Państwa na szereg działań jakie odbędą się w ramach Kampanii Społecznej „Warto Rozmawiać!” Co w ramach Kampanii…  KLIKNIJ TUTAJ


 

 „SAB – Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych”

Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we współpracy

z Miejskim Urzędem Pracy i Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji

realizuje projekt:

 „SAB – Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
 Oś priorytetowa 9, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie

Czytaj więcej…

SAB-informacja na stronie ŚCPiE