Aktualności

Szanowni Państwo. Obecnie Ośrodek pracuje w trybie interwencyjnym. W pierwszej kolejności na pomoc interwencyjną mogą liczyć osoby znajdujące się w poważnym kryzysie psychicznym (zagrożenie życia) lub które funkcjonują pod bardzo dużym obciążeniem (służby medyczne lub porządkowe, osoby w kwarantannie lub ich bliscy). W pozostałych przypadkach występują daleko idące ograniczenia w dostępie do specjalistów w naszym Ośrodku (w tym przyjęcia nowych osób chętnych na psychoterapię indywidualną). Niemniej „nowi” zgłaszający się zawsze mogą liczyć na krótkoterminowy kontakt interwencyjny

Telefon interwencyjny: 41/36-76-788. Numer interwencyjny jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 19.00.

W dalszym ciągu możliwe są wizyty online na Skype. Rozmowa na Skype jest możliwa po uprzednim telefonicznym ustaleniu wizyty z terapeutą.

Prosimy o wzięcie pod uwagę, że zobowiązani jesteśmy do zadbania o bezpieczeństwo sanitarne Jednostki: naszych pracowników na równi z naszymi klientami. Stąd wizyty osobiste będą limitowane w stopniu znacznym, a przyjęcia pacjentów pozostających już w kontakcie będą odbywać się z reguły telefonicznie lub online.

Każdy zgłaszający się osobiście pacjent jest zobowiązany do przyjścia w maseczce, zdezynfekowanie rąk i podpisanie deklaracji o braku wiedzy o kontakcie z osobą zarażoną w przeciągu 10 dni.

Jeśli ktoś z Państwa z umówioną osobistą wizytą poweźmie wiedzę, że w przeciągu ostatnich 10 dni miał kontakt z osobą zakażoną lub pojawiły się objawy przypisywane Covid-19 (np. gorączka, kaszel itd.)- proszony jest o nie przychodzenie ma wizytę osobiście, powiadomienie terapeuty i ewentualne odbycie wizyty jak w poprzednich miesiącach, tj. telefonicznie lub online.

Informujemy ponadto, że będą Państwo podpisywać oświadczenia dotyczące zdrowia (odnośnie w/w sytuacji dotyczących Covid-19), zaś w razie ewentualnego stwierdzenia zakażenia u pracownika ŚCPiE lub pacjenta, który korzystał u nas z pomocy w ostatnim czasie, możemy być zobowiązani do podania Państwa imienia i nazwiska oraz numeru telefonu odpowiednim instytucjom państwowym. 

Prosimy o zrozumienie i cierpliwość. Z powodu izolacji bądź kwarantanny niektóre wizyty mogą być odwoływane i przekładane na inny termin. Ten szczególny czas nakłada na nas wszystkich większe lub mniejsze ograniczenia.

 

 

 

 

Aktualności na bieżąco na…

https://www.facebook.com/psychoterapiaSCPIE/

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych na facebook’u  RODO- ściągnij.

Otwórz w oknie

 Kampania Społeczna „BO WARTO ROZMAWIAĆ! „

Wydział Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce oraz Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach zaprasza Państwa na szereg działań jakie odbędą się w ramach Kampanii Społecznej „Warto Rozmawiać!” Co w ramach Kampanii…  KLIKNIJ TUTAJ


 

 „SAB – Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych”

Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we współpracy

z Miejskim Urzędem Pracy i Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji

realizuje projekt:

 „SAB – Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
 Oś priorytetowa 9, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie

Czytaj więcej…

SAB-informacja na stronie ŚCPiE