Aktualności

Szanowni Państwo. W ograniczonym zakresie uruchamiamy od 1 czerwca 2020 roku wizyty osobiste stałych pacjentów w naszym Ośrodku. Terapeuci będą w rozmowach telefonicznych z państwem określać, kiedy możliwy jest kontakt osobisty. Prosimy o wzięcie pod uwagę, że zobowiązani jesteśmy do zadbania o bezpieczeństwo sanitarne Jednostki i stąd wizyty osobiste będą limitowane. Jeśli ktoś z Państwa z umówioną osobistą wizytą poweźmie wiedzę, że w przeciągu ostatnich 14 dni miał kontakt z osobą zakażoną lub pojawiły się objawy przypisywane Covid-19 (np. gorączka, kaszel itd.)- proszony jest o nie przychodzenie ma wizytę osobiście, powiadomienie terapeuty i ewentualne odbycie wizyty jak w ostatnich miesiącach, tj. telefonicznie lub online. Informujemy ponadto, że będą Państwo podpisywać oświadczenia dotyczące zdrowia (odnośnie w/w sytuacji dotyczących Covid-19), zaś w razie ewentualnego stwierdzenia zakażenia u któregoś pracownika ŚCPiE, z którym Państwo mieliście kontakt w naszym Ośrodku, zobowiązani będziemy do podania Państwa imienia i nazwiska oraz numeru telefonu odpowiednim instytucjom państwowym.

Telefon interwencyjny: 41/36-76-788 oraz komórkowy numer interwencyjny: 788-339-074 (UWAGA!!! Nie mamy możliwości oddzwaniać ani wysyłać smsów z numeru komórkowego). Oba numery interwencyjne są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 19.15. Prosimy, żeby pacjenci, którzy mają już nawiązany kontakt z terapeutą, dzwonili bezpośrednio do terapeuty lub oczekiwali w wyznaczonym terminie na kontakt od terapeuty i nie korzystali, w miarę możliwości, z telefonu interwencyjnego.

Informujemy, że możliwe są wizyty online na Skype. Rozmowa na Skype jest możliwa po uprzednim telefonicznym ustaleniu wizyty z terapeutą (patrz: podane powyżej numery interwencyjne).

Terapeuci kontaktują się ze swoimi stałymi pacjentami, wskazując możliwe formy i terminy kontaktu. Obecnie Ośrodek pracuje w trybie interwencyjnym, skupiając się na pomocy osobom znajdującym się w kryzysie psychicznym lub które funkcjonują pod bardzo dużym obciążeniem psychicznym (w tym: służby medyczne lub porządkowe, osoby w kwarantannie lub ich bliscy). Oznacza to, że kontynuowane są procesy psychoterapeutyczne, które zostały rozpoczęte przed epidemią, natomiast nowe osoby mogą liczyć obecnie na kontakt interwencyjny (do maksymalnie 3 miesięcy), zaś jeśli wymagają psychoterapii, będą umieszczane na liście osób oczekujących.

Prosimy o zrozumienie i cierpliwość. Sytuacja jest bezprecedensowa i ulega dynamicznej zmianie.  Zachowujemy podstawową dostępność pomocy psychologicznej osobom znajdującym się w kryzysie lub poddanym znacznym obciążeniom psychicznym.

 

 

 

Aktualności na bieżąco na…

https://www.facebook.com/psychoterapiaSCPIE/

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych na facebook’u  RODO- ściągnij.

Otwórz w oknie

 


E-grupa dla młodzieży (13-16 l.)

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NA KONSULTACJE NA GRUPĘ TERAPEUTYCZNĄ DLA MŁODZIEŻY (13-16 L.) NADUŻYWAJĄCEJ LUB UZALEŻNIONEJ BEHAWIORALNIE OD MULTIMEDIÓW (KOMPUTER, TABLET, SMARTFON  I INNE UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE). SPOTKANIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W CZWARTKI W GODZ.  17.00-18.30

ABY SIĘ ZAPISAĆ NA GRUPĘ TRZEBA ODBYĆ INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Z TERAPEUTĄ. W CELU UMÓWIENIA WSTĘPNEJ KONSULTACJI PROSIMY DZWONIĆ NA REJESTRACJĘ SCPIE POD NUMER TEL 41 367 67 88


Kampania Społeczna „WARTO ROZMAWIAĆ! „

Wydział Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce oraz Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach zaprasza Państwa na szereg działań jakie odbędą się w ramach Kampanii Społecznej „Warto Rozmawiać!” Co w ramach Kampanii…  KLIKNIJ TUTAJ


 

 „SAB – Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych”

Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we współpracy

z Miejskim Urzędem Pracy i Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji

realizuje projekt:

 „SAB – Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
 Oś priorytetowa 9, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie

Czytaj więcej…

SAB-informacja na stronie ŚCPiE