Aktualności

 

——————————————————————————————————————-

Informujemy, iż jesteśmy w trakcie opracowywania standardów ochrony małoletnich.

——————————————————————————————————————-

Profilaktyk Roku 2023 – ruszyło zgłaszanie kandydatów!

Rusza czwarta edycja konkursu na laureata ogólnopolskiej nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2023. Idea nagrody narodziła się w Instytucie Profilaktyki Zintegrowanej w grudniu 2020 w czasie epidemii COVID-19, kiedy potrzeba działań profilaktycznych była szczególnie widoczna, a ich realizacja wyjątkowo trudna. Nagroda służy wyróżnieniu profilaktyków z pasją. Jej celem jest także podnoszenie społecznej świadomości dotyczącej centralnej roli profilaktyki problemów dzieci i młodzieży we współczesnym, niestabilnym świecie.

Już po raz czwarty Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN) wraz z Kapitułą nagrody „Złote Ogniwo” podejmuje inicjatywę pozwalającą docenić najbardziej wyróżniających się profilaktyków. Publiczne wyróżnienie laureatów dotychczasowych trzech edycji stanowiło okazję do wyeksponowania ich sylwetek i wybitnych osiągnięć, będąc zarazem krokiem w kierunku podniesienia rangi tej tak ważnej społecznie profesji i misji.

Zobacz komu przyznawaliśmy Nagrodę w 2020, 2021 i 2022.

Nagroda ma charakter niezależny, obejmuje zarówno wymiar symboliczny (łańcuch ze „Złotym Ogniwem”) jak i finansowy, a o jej przyznaniu decyduje Kapituła, w której skład wchodzą osoby o dużym i różnorodnym doświadczeniu w dziedzinie profilaktyki (skład Kapituły podany jest w regulaminie).

Zapobieganie problemom i zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży w każdym czasie jest poważnym wyzwaniem. Stało się wyzwaniem jeszcze pilniejszym od momentu, gdy światem wstrząsnęła najpierw epidemia COVID-19 i związane z nią okresy izolacji, a później wybuch wojny na Ukrainie i jej konsekwencje.

Żyjemy w niestabilnym świecie, w którym ogromnie wzrasta rola osób zajmujących się wspieraniem kondycji psychicznej oraz zapobieganiem zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży. Wiosną zeszłego roku Instytut Profilaktyki Zintegrowanej opublikował raport „Jak wspierać młodzież w niestabilnym świecie” (Grzelak, Żyro, 2023), oparty na wynikach badań przeprowadzonych wśród 80 000 uczniów i rodziców, nauczycieli. Przedstawia on 62 konkretne wnioski i 33 praktyczne rekomendacje. Są one przeznaczone dla profesjonalistów, wychowawców, władz oświatowych i wszystkich ludzi dobrej woli, którym zależy na tym, by działania dotyczące wspierania kondycji psychicznej oraz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży były skuteczne i odpowiadały na wyzwania czasów.

W wyborze laureata nagrody „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku brany jest zawsze pod uwagę cały dorobek życiowy kandydatów, ze szczególnym uwzględnieniem działań i osiągnięć z ostatniego roku. Przyznając nagrodę za rok 2023 Kapituła będzie dodatkowo zwracać uwagę na to, w jakim stopniu działania kandydatów korespondują z wnioskami z badań i rekomendacjami praktycznymi przedstawionymi w raporcie „Jak wspierać młodzież w niestabilnym świecie”. Wybór najważniejszych wniosków i rekomendacji można znaleźć na stronach 34-42 raportu.

Nie chodzi tu o to czy kandydat zna najnowszy raport IPZIN, ani czy opiera się na jego treściach, ale o to czy działania przez niego realizowane korespondują z obrazem aktualnej sytuacji dzieci i młodzieży wyłaniającym się z wyników opisywanych w raporcie badań, i czy można te działania potraktować jako sposób wdrażania przynajmniej niektórych spośród wielu praktycznych rekomendacji raportu.

Kandydatami mogą być osoby zajmujące się profilaktyką problemów dzieci i młodzieży w ramach różnych ról zawodowych i społecznych. Szczegółowe kryteria o charakterze profesjonalnym i osobowym opisane są w regulaminie Nagrody. Co ważne, zgodnie z regulaminem, laureatami nagrody nie mogą być osoby mające status znanych w całej Polsce ekspertów. Celem nagrody jest wyróżnienie osób, które nie uzyskały dotąd ogólnopolskiej rozpoznawalności, mimo że ich dorobek w pełni na to zasługuje.

W ramach tegorocznej edycji Nagrody, zgłoszenia będą przyjmowane do 20 marca 2024 r.

Ogłoszenie laureata odbędzie się podczas ogólnopolskiej gali. Informacje o tym wydarzeniu będzie można znaleźć m.in. na stronie www.ipzin.org

Kandydata zgłaszać można poprzez specjalnie przygotowany formularz:

https://forms.gle/rPuXBXAQXojE3qKG8
Prosimy o prawidłowe wypełnienie formularza z wykorzystaniem szczegółowych instrukcji, co jest warunkiem koniecznym do przyjęcia zgłoszenia.

 

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach zaprasza do udziału w Konferencji

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach  uruchamia dyżury interwencyjne dla osób przybywających z Ukrainy lub przebywających od jakiegoś czasu w Polsce.

Pomoc interwencyjna oraz rejestracja spotkań w języku ukraińskim oraz rosyjskim:
Poniedziałek 12:00-15:00
Wtorek 12:00 – 19:00
Środa 12:00 – 19:00
Czwartek 8:00 – 15:00
Piątek 8:00 – 15:00
pod numerem telefonu: 512-131-558.

Безкоштовна психологічна допомога та реєстрація на зустріч:
Понеділок 12:00 – 15:00
Вівторок 12:00 – 19:00
Середа 12:00 – 19:00
Четвер 8:00 – 15:00
П’ятниця 8:00 – 15:00
за номером телефону: 512-131-558.

Помощь психологическая и регистрация на встречу:
Понедельник 12:00 – 15:00
Вторник 12:00 – 19:00
Среда 12:00 – 19:00
Четверг 8:00 – 15:00
Пятница 8:00 – 15:00
по телефону: 512-131-558.

Adres:

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki I Edukacji ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65; 25-432 Kielce

Szanowni Państwo. Telefon interwencyjny/na rejestrację: 41/36-76-788 jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 19.00.

Jednocześnie informujemy iż:

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uruchomiło Telefon Zaufania dla osób z Ukrainy,

doświadczających problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i ich bliskich.

Do dyspozycji są dwa numery:

800 11 08 11 (bezpłatny)
oraz
22 290 70 00 (płatny według taryfy operatora)

 


W ŚCPiE trwa nabór do grup terapeutycznych dla osób dorosłych. Jesienią bieżącego roku planujemy uruchomić 4 takie grupy. Zapraszamy osoby, które mają trudności w tworzeniu lub utrzymywaniu dobrych relacji z innymi ludźmi, z objawami nerwicowymi, a także osoby, które chcą siebie lepiej poznać i zrozumieć. Ponadto osoby, które wychowały się w domach z problemem alkoholowym. Chętnych zapraszamy do zgłoszenia się na w/w numer do rejestracji, zostanie ustalony termin pierwszej konsultacji z terapeutą prowadzącym grupy.


Od dnia 1 czerwca 2021 zgłaszający się osobiście pacjent nie jest już zobowiązany do podpisania deklaracji o braku wiedzy o kontakcie z osobą zarażoną w przeciągu 10 dni. Niemniej, jeśli ktoś z Państwa z umówioną osobistą wizytą poweźmie wiedzę, że w przeciągu ostatnich 10 dni miał kontakt z osobą zakażoną lub pojawiły się objawy przypisywane Covid-19 (np. gorączka, kaszel itd.)- proszony jest o nie przychodzenie na wizytę osobiście, powiadomienie terapeuty i ewentualne odbycie wizyty jak w poprzednich miesiącach, tj. telefonicznie lub online.


Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji zostało ośrodkiem stażowym dla terapeutów ubiegających się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

  

 

Aktualności na bieżąco na…

https://www.facebook.com/psychoterapiaSCPIE/

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych na facebook’u  RODO- ściągnij.

Otwórz w oknie

 Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach zaprasza do udziału w Konferencji

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach  uruchamia dyżury interwencyjne dla osób przybywających z Ukrainy lub przebywających od jakiegoś czasu w Polsce.

Pomoc interwencyjna oraz rejestracja spotkań w języku ukraińskim oraz rosyjskim:
Poniedziałek 12:00-15:00
Wtorek 12:00 – 19:00
Środa 12:00 – 19:00
Czwartek 8:00 – 15:00
Piątek 8:00 – 15:00
pod numerem telefonu: 512-131-558.

Безкоштовна психологічна допомога та реєстрація на зустріч:
Понеділок 12:00 – 15:00
Вівторок 12:00 – 19:00
Середа 12:00 – 19:00
Четвер 8:00 – 15:00
П’ятниця 8:00 – 15:00
за номером телефону: 512-131-558.

Помощь психологическая и регистрация на встречу:
Понедельник 12:00 – 15:00
Вторник 12:00 – 19:00
Среда 12:00 – 19:00
Четверг 8:00 – 15:00
Пятница 8:00 – 15:00
по телефону: 512-131-558.

Adres:

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki I Edukacji ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65; 25-432 Kielce

Szanowni Państwo. Telefon interwencyjny/na rejestrację: 41/36-76-788 jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 19.00.

Jednocześnie informujemy iż:

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uruchomiło Telefon Zaufania dla osób z Ukrainy,

doświadczających problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i ich bliskich.

Do dyspozycji są dwa numery:

800 11 08 11 (bezpłatny)
oraz
22 290 70 00 (płatny według taryfy operatora)

 


W ŚCPiE trwa nabór do grup terapeutycznych dla osób dorosłych. Jesienią bieżącego roku planujemy uruchomić 4 takie grupy. Zapraszamy osoby, które mają trudności w tworzeniu lub utrzymywaniu dobrych relacji z innymi ludźmi, z objawami nerwicowymi, a także osoby, które chcą siebie lepiej poznać i zrozumieć. Ponadto osoby, które wychowały się w domach z problemem alkoholowym. Chętnych zapraszamy do zgłoszenia się na w/w numer do rejestracji, zostanie ustalony termin pierwszej konsultacji z terapeutą prowadzącym grupy.


Od dnia 1 czerwca 2021 zgłaszający się osobiście pacjent nie jest już zobowiązany do podpisania deklaracji o braku wiedzy o kontakcie z osobą zarażoną w przeciągu 10 dni. Niemniej, jeśli ktoś z Państwa z umówioną osobistą wizytą poweźmie wiedzę, że w przeciągu ostatnich 10 dni miał kontakt z osobą zakażoną lub pojawiły się objawy przypisywane Covid-19 (np. gorączka, kaszel itd.)- proszony jest o nie przychodzenie na wizytę osobiście, powiadomienie terapeuty i ewentualne odbycie wizyty jak w poprzednich miesiącach, tj. telefonicznie lub online.


Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji zostało ośrodkiem stażowym dla terapeutów ubiegających się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

  

 

Aktualności na bieżąco na…

https://www.facebook.com/psychoterapiaSCPIE/

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych na facebook’u  RODO- ściągnij.

Otwórz w oknie