Kampanie społeczne

Wydział Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce oraz Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach zaprasza Państwa na szereg działań jakie odbędą się w ramach Kampanii Społecznej „Bo warto rozmawiać” Co w ramach Kampanii…

Zapraszamy Państwa na stronę FB SCPiE gdzie znajdą Państwo bezpośrednie przekierowanie do cyklu 11 wywiadów ze specjalistami Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach i działającego w ramach tej instytucji Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii. Wywiady podzielone są na 2 części ( grudzień 2019 oraz marzec, kwiecień i maj 2020) i podejmują temat szeroko rozumianego zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży i zagrożeń płynących z tego tytułu w naszym rejonie.

Wynikiem Kampanii jest diagnoza (badania ankietowe) zagrożeń wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Kielce, natomiast rezultatem będą konferencje naukowo-szkoleniowa i prezentacja dynamiki zmian jakie następują na przestrzeni 11 lat na terenie naszego miasta. Zapraszamy do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej pn „Dynamika zagrożeń wśród dzieci i młodzieży (badania kieleckie w latrach 2018-2019)
12 grudnia 2019 r godz. 10.00 UJK Kielce ul Krakowska 11 oraz konferencji Kobieta w rozterce – czerwiec 2020 (szczegółowe informacje bliżej terminu realizacji)

Dodatkowo zapraszamy do udziału w Świętokrzyskich Dniach Profilaktyki które Kampania wspiera i do których zachęca.

Zapraszamy do naszej „Biblioteki mediów” na wywiady w ramach Kampanii „Bo warto rozmawiać…”