Rozstrzygnięcie Konkursu!

Protokół z posiedzenia Jury Konkursu profilaktycznego
na wykonanie filmu i/lub prezentacji multimedialnej z lektorem w formie spotu profilaktycznego
w ramach kampanii społecznej „Twoje zdrowie – Nasza sprawa!”
z dn., 13.04.2022r.

Jury w składzie:

  1. Małgorzata Lachowska – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciel Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce (przewodnicząca Jury)
  • Paweł Pociecha – pracownik Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji
    w Kielcach (członek Jury)
  • Wojciech Cechowski – pracownik Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji
    w Kielcach (członek Jury)

W wyniku oceny formalnej i merytorycznej biorąc pod uwagę następujące kryteria oceny:

1. Zgodność tematyczną oraz siłę przekazu profilaktycznego
2. Oryginalność podejścia, pomysłowość oraz kreatywność
3. Wartość artystyczną i techniczną

Jury wyłoniło zwycięzców:

Miejsce I

Film pn. „Nie lekceważ zareaguj”
Autorstwa: Krzysztof Surma, Bartłomiej Gubała, Bartosz Lisowski
Politechnika Świętokrzyska

Miejsce II

Film pn. „Efekt motyla”
Autorstwa: Aleksandra Wróbel, Joanna Sękowska, Michał Zyguła
Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Miejsce III

Film pn. „Nieoczekiwana pomoc”
Autorstwa: Mikołaj Polski, Jakub Barucha, Karolina Lipiec
Politechnika Świętokrzyska

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i niebawem poinformujemy o terminie wręczenia nagród ale równocześnie dziękujemy każdemu kto wziął udział w konkursie. Zgromadzone filmy pokazały wysoki poziom artystyczny uczestników ale również pomysłowość i oryginalność podejścia w zakresie działań profilaktycznych w temacie zdrowia psychicznego. Serdecznie dziękuje i zapraszamy do dalszej współpracy.

Koordynator
Kampanii społecznej „Twoje zdrowie Nasza -sprawa”

Paweł Pociecha