„SAB – Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych”

 

Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we współpracy

z Miejskim Urzędem Pracy i Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji

realizuje projekt:

 „SAB – Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 9, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szans na zatrudnienie

 

czytaj więcej…

SAB-informacja na stronie ŚCPiE