Zamówienia do kwoty 130 tyś zł

Rok 2023


Archiwum


Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach

Zaprasza Wykonawców
do składania ofert w postępowaniu na:
dostawę i montaż drzwi wewnętrznych oraz demontaż starych drzwi
znajdujących się w budynku Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji z siedzibą w Kielcach,
ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65

Opis przedmiotu zamówienia: pobierz

Załączniki:

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – wzór umowy

załącznik nr 3 – klauzula RODO


Archiwum