Zawarte umowy

Zawarte umowy w związku z udzieleniem zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w 2021r.

  1. Liliana Szpoton, Kielce
  2. Małgorzata Kaleta-Witusiak, Kielce
  3. Olga Nowakowska, Kielce
  4. Prywatny Gabinet Lekarski Anita Kossakowska-Orkisz, Kielce