Rehabilitacja


Rehabilitacja osób dorosłych po ciężkich kryzysach psychicznych

Choroba psychiczna jednego z członków rodziny jest doświadczeniem zmieniającym funkcjonowanie całego systemu rodzinnego. Wiąże się ona ze stopniowo pogłębiającą się izolacją osoby chorej, wycofywaniem się ze wszystkich aktywności dnia codziennego, a także pogorszeniem relacji z najbliższymi. Pozostali członkowie rodziny muszą zmierzyć się z tą zmianą, na którą nie mają wpływu i na nowo przeorganizować całe swoje codzienne funkcjonowanie. W ostrej fazie choroby, kiedy występuje zaostrzenie objawów, najważniejszym działaniem pomocowym jest leczenie farmakologiczne. Dopiero kiedy główne symptomy choroby ustąpią, jest możliwe rozpoczęcie procesu rehabilitacji psychologicznej. Rehabilitacja jest jednym z najważniejszych elementów zdrowienia po doświadczeniu silnego kryzysu psychicznego. Jest to długotrwały proces, którego celem jest osiągnięcie i utrzymanie satysfakcjonującej remisji objawowej oraz powrót do codziennego życia i obowiązków.

W ramach wsparcia procesu rehabilitacyjnego oferujemy:

 

Pomoc indywidualna oraz rodzinna

–  wsparcie indywidualne oraz terapię dla osób z diagnozą schizofrenii oraz innych zaburzeń psychotycznych,
– spotkania wspólne z członkami rodziny
–  terapię rodzinną

 

 

Grupa Rehabilitacyjna

 Grupa terapeutyczna skierowana jest do osób dorosłych, którzy:

  • przeżyli silny kryzys psychiczny
  • pozostają pod stałą opieką lekarza psychiatry
  • pozostają w znacznej remisji objawowej
  • chcą lepiej sobie radzić z emocjami
  • chcą lepiej radzić sobie z trudami dnia codziennego

 

Celem spotkań jest wspieranie procesu zdrowienia, zdobywanie nowych umiejętności społecznych, pomoc w radzeniu sobie z trudnymi doświadczeniami życiowymi, uczenie się rozpoznawania, wyrażania i kontrolowania emocji, praca nad pozytywnym poczuciem własnej wartości.

 

Jest to grupa o charakterze półotwartym, dla każdego z uczestników trwająca 6 miesięcy. Spotkania odbywają się w środy od 15.00 do 16.30.

Informacje w sprawie grupy oraz nabór: Dominik Włudyga, Wojciech Cechowski

 

 

Spotkania Psychoedukacyjne dla rodzin

 Spotkania te mają na celu zapoznanie najbliższych osoby chorej z obrazem choroby. Są to cykliczne spotkania, których celem jest poszerzanie wiedzy członkom rodzin na temat choroby, jej możliwych przyczyn, przebiegu, objawów, sposobach postępowania z osobą chorą oraz procesu powrotu do zdrowia.

 

Spotkania:

– odbywać będą się co 2 miesiące

– w ostatni wtorek danego miesiąca

– czas trwania: od 9:00 do 12:30